ČLÁNOK
O poisťovanie automobilov prejaví záujem asi 9 poisťovní
2. novembra 2000

Záujem o poskytovanie povinne zmluvného poistenia motorových vozidiel prejaví po demonopolizácii zákonného poistenia pravdepodobne 8 až 9 komerčných poisťovní. Pre agentúru SITA to povedal generálny tajomník Slovenskej asociácie poisťovní Vladimír Rančík.

Za optimálny počet poisťovní ponúkajúcich tento produkt považuje vzhľadom na 1,7 miliónový vozidlový park a rozloženie rizika asi päť poisťovní. „Pri takomto počte by mali mať poisťovne dostatočne veľký poistný kmeň na to, aby bola ich činnosť efektívna,“ povedal. V. Rančík však predpokladá, že niektoré poisťovne po oboznámení sa s výškou potrebných úvodných prevádzkových nákladov na poskytovanie zmluvného poistenia motorových vozidiel od svojho úmyslu môžu ustúpiť. Slovenská poisťovňa, ktorá má v súčasnosti na tieto služby monopolné postavenie, si podľa Rančíka udrží dominantné postavenie na trhu aj naďalej, a jej podiel bude 50 až 55 %.

Prechod zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia so sebou prinesie aj určité úpravy výšky poistného. Štát bude niekoľko rokov určovať minimálne ceny poistného, aby tak zabránil cenovej vojne medzi poisťovňami, ktoré by nízkymi cenami mohli bojovať o zákazníkov. Kým ministerka financií SR Brigita Schmögnerová po utorkovom zasadnutí vlády nedokázala povedať, či minimálna cena prekročí výšku poistného platnú v súčasnosti, V. Rančík poukazuje na nutnosť jej zvýšenia. Určenie minimálnej ceny bude podľa neho vychádzať z kalkulácií Slovenskej poisťovne. Škodovosť pri tomto druhu poistenia je však takmer 100-percentná a pri zohľadnení prevádzkových nákladov by sa tento produkt mohol stať nerentabilným.

Spolu so vznikom kancelárie poistiteľov by mal po demonopolizácii vzniknúť aj garančný fond, ktorý bude využívaný pri vzniku škôd neznámym vinníkom, alebo v prípade, že vinník nie je poistený. Podľa Rančíka bude potrebné urobiť audit rezerv Slovenskej poisťovne vytvorených pre toto riziko a vyčleniť časť, ktorá bude presunutá do garančného fondu. Vzniknúť by mal aj orgán na evidenciu motorových vozidiel. Ako uviedol V. Rančík, takýto orgán už existuje v rámci polície. „Databáza polície by sa mala prekryť s databázou poisťovní, ktoré budú toto riziko prevádzkovať,“ skonštatoval. „Kompetentné orgány by mali následne vyvodiť sankcie voči neplatiteľom poistného,“ dodal.

Poskytovanie zmluvného poistenia motorových vozidiel bude povoľovať Úrad pre finančný trh. Ten spolu s Ministerstvom financií určí podmienky za ktoré bude možné udeliť licenciu. Posun termínu demonopolizácie zákonného poistenia motorových vozidiel z 1. januára 2002 na 1. júla 2001 odsúhlasil vládny kabinet na svojom utorkovom zasadnutí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS