ČLÁNOK
O podnik Calex má záujem spoločnosť Danfoss
20. júla 2001

O vstup do podniku Calex v Zlatých Moravciach majú záujem traja investori. Prvým je spoločnosť Danfoss, ktorá má záujem vyrábať kompresory. Druhého investora môže sprostredkovať spoločnosť Auto Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou elektroniky pre automobily. Ďalší investor by mal v podniku vyrábať bielu techniku.

Informoval o tom generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Milan Šikula.

Danfoss sa rozhoduje medzi Slovinskom a Slovenskom. Danfoss chce podstatne rozšíriť výrobu kompresorov. Investori, ktorí boli v minulosti v Calexe nechceli kompresory a kupovali ich od iných výrobcov. Danfoss by chcel zvýšiť kapacitu výroby z 1,5 milióna kusov kompresorov na dvojnásobok. V prvých rokoch by zamestnali od 100 do 300 zamestnancov na troch výrobných linkách. Neskôr by išlo o 500 až 700 zamestnancov.

Šikula tvrdí, že odborári vyslovujú pochybnosti o tom, či sa v podniku nepokračuje s tunelovaním. Reštrukturalizačný tím bude komunikovať aj s predstaviteľmi odborov. „Zistil som, že nie všetci odborári dôverujú súčasnému vedeniu odborov v podniku. Majú tiež určité podozrenia. Je fakt, že šéf odborov bol dlhé obdobie členom dozornej rady podniku počas desiatich. Vtedy sa spôsobom schvaľovali rôzne veci, ktorí išli cez ´tunelovacie eseróčky´,“ poznamenáva Šikula. Pracovníci podniku podľa neho nemôžu brať na zodpovednosť Slovenskú konsolidačnú, ktorá do podniku prišla už v čase keď situácia v ňom bola katastrofálna.

Slovenská konsolidačná bude v podniku kontrolovať všetky zmluvy a dokumentáciu spojenú s obchodnými činnosťami. Dôsledky bude vyvodzovať nielen z transakcií, s ktorými je spojené podozrenie z trestnej činnosti, ale aj z obchodov odporujúcim zásadám etiky.

„V podniku sa platilo upratovačkám niekoľko desiatok tisíc korún. Vytvorila sa spoločnosť s ručením obmedzeným na poskytovanie upratovacích služieb, ktorej sa platili milióny, tak asi tam nie je všetko v poriadku. Keď niekto sedí v dozornej rade a má o tom informácie, tak nech sa netvári, že je zástupca odborov, “ poznamenal Šikula.

Kľúčovým problémom podniku Calex je vládne uznesenie, ktorým sa vytvoril Nový Calex. Na základe neho sa mal previesť majetok pôvodného podniku na nový. Minimálne pol roka sa uznesenie vlády neplnilo. Po vládnom uznesení inicioval manažment v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR konkurz. Podnik je majetkovo roztrieštený a je to kameňom úrazu ďalšieho vývoja. Tvrdí to Šikula. Zahraničných investorov podnik zaujíma ako očistený komplex.

„Keď sme mali rokovania so zahraničnými investormi, na tomto stáli a padali všetky ich rozhodnutia. Zistili, že haly, technológie a pozemky patria rôznym majiteľom,“ poznamenáva Šikula. Slovenská konsolidačná nemohla ovplyvniť doterajší vývoj podniku, pretože pohľadávky z úverov podniku boli na ňu prevedené na jeseň minulého roku.

Pracovníci Slovenskej konsolidačnej boli v podniku a urobili v ňom rýchlu orientačnú analýzu. „Zistili, že podnik má odbyt. Je však schopný vyrobiť za 115 a predať za 100. Mohli sa doň systematicky nalievať peniaze, ale bolo len otázkou času dokedy… Na základe toho, že sme zistili, že firma nie je schopná vlastnými silami sa ozdraviť a reštrukturalizovať, vypracovali sme návrh. Poslali sme do podniku vo svete známu spoločnosť Recovery Group. Tá urobila odporúčania aké zmeny treba urobiť v podniku. Vtedy zaúčinkovali veľmi účinné lobystické skupiny zo Zlatých Moraviec a okolia, ktoré tento zámer zvrátili. Slovenská konsolidačná nie je inštitúcia, ktorá by mohla suverénne rozhodnúť. Potrebuje na to súhlas ministerstva,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej.

Kritici tvrdili, že reštrukturalizačná firma je drahá. Ich odmena bola dohodnutá tak, že ich odmena by sa hradila z prostriedkov, ktoré by ušetril podnik vďaka reštrukturalizačným opatreniam. Slovenská konsolidačná mala jedného pracovníka v predstavenstve a dozornej rade. Pokúsila sa presadiť niektoré reštrukturalizačné opatrenia. Slovenská konsolidačná poskytla podniku 50 mil. Sk prevádzkového kapitálu kvôli tomu, že ak podnik funguje investori prejavia o neho väčší záujem. O podniky, ktoré už nevyrábajú majú investori menší záujem. Okrem iného o nekompetentnosti vedenia podniku svedčí aj to, že nesprávne prepočítali potrebu zdrojov. Podnik podľa Šikulu potreboval viac ako 300 mil. SK. úverov. Tieto peniaze stačili len na to, aby podnik zaplatil neuhradené faktúry.

Slovenská konsolidačná pomáhala podniku získavať peniaze na výplaty faktoringovými operáciami. Podnik bude mať peniaze ešte asi na dva mesiace výplat. Slovenská konsolidačná rokovala s oboma správcami konkurznej podstaty. V podniku bude pôsobiť reštrukturalizačná skupina Slovenskej konsolidačnej. Na základe mandátnej zmluvy bude zabezpečovať súčinnosť s oboma správcami konkurznej podstaty.

V podniku pôsobí napríklad Auto Martin, s. r. o. Má v ňom prenajaté budovy. Na Slovenskú konsolidačnú nalieha, aby mu zabezpečila nemennosť podmienok prenájmu, tvrdí Šikula. Popri majetkovej roztrieštenosti je kľúčovým problémom podniku ekológia. Vďaka technológii na odmasťovanie je v podniku zamorené životné prostredie. V podniku musí renomovaná firma urobiť ekologický audit. Ten musí identifikovať nevyhnutné investície do životného prostredia v podniku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS