ČLÁNOK
O osude Devín banky rozhodne NBS do konca týždňa
4. septembra 2001

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) by o definitívnom osude Devín banky mal rozhodnúť do konca tohto týždňa. Hlavným dôvodom odďaľovania rozhodnutia o vyhlásení o neschopnosti vyplácať vklady je skutočnosť, že doteraz nie sú zmapované reálne zdroje banky. Náročnosť tohto procesu je podmienená tak vysokým počtom klientov, ako aj množstvom realizovaných operácií pred zavedením nútenej správy. Uviedol pre agentúru SITA hovorca NBS Ján Onda.

V súčasnosti v banke prebieha forézny audit na externej a internej úrovni. Ide o hĺbkový audit, ktorý by mal podľa Ondu určiť osobný podiel zavinenia konkrétnych jednotlivcov na krachu Devín banky. „V prípade, že sa potvrdia zistenia a dôvodné podozrenia zo skutkovej podstaty trestného činu, podá nútený správca trestné oznámenia na príslušnej okresnej prokuratúre, “ uviedol Onda.

Počas nútenej správy bývalých skrachovaných bánk došlo podľa správcov konkurzných podstát bývalých bánk k vlne zápočtov pohľadávok a záväzkov banky, čím boli poškodení ostatní veritelia na čele s Fondom ochrany vkladov. Aby sa predišlo opakovanému znehodnocovaniu majetku banky, nútený správca Devín banky pozastavil zaúčtovanie všetkých zápočtov pohľadávok a záväzkov banky. Táto skutočnosť by podľa Ondu mala zabrániť opakovaniu situácie, ktorá sa vyskytla v minulosti.

K zavedeniu nútenej správy v Devín banke došlo na základe dlhodobého neplnenia kritérií obozretného podnikania. K vyriešeniu jej problémov malo prispieť navýšenie základného imania o 3 mld. Sk, o ktoré požiadala NBS japonská spoločnosť Japan Grade One Co Ltd. Táto snaha sa však podľa NBS ukázala ako nevierohodná a o navýšenie kapitálu sa neuchádzal žiadny iný investor. Devín banka vykázala za uplynulý rok neauditovanú stratu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Za prvý polrok 2001 vykázala banka stratu 125,73 mil. Sk. Bilančná suma banky ku koncu júna dosiahla 11,763 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali 12,312 mld. Sk z čoho 11,2 mld. Sk tvorili chránené vklady a úvery banka evidovala vo výške 2,409 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS