ČLÁNOK
O majoritný podiel v Istrobanke prejavila záujem rakúska BA/CA
19. septembra 2001

Bank Austria Creditanstalt International AG, Viedeň (BA/CA) je jedným zo šiestich bankových subjektov, ktoré predložili svoje predbežné ponuky na kúpu majoritného podielu Slovenskej poisťovne, a.s. (SP) v Istrobanke. „Rakúska banka chce rozšíriť svoje aktivity na slovenskom trhu najmä využitím siete pobočiek Istrobanky,“ informoval predseda predstavenstva Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s. Christian Suppanz.

Šiestim potenciálnym záujemcom o 72-percentný podiel na základnom imaní banky bol od pondelka povolený vstup do data room banky. Predbežný záujem o Istrobanku potvrdilo prevzatím informačného memoranda viac ako desať subjektov.

SP, ktorá vlastní v Istrobanke 72 %, zatiaľ nevie, aký balík akcií novému investorovi predá, jeho výška bude závisieť od predložených ponúk. Poisťovňa preto v súčasnosti rokuje o spoločnom predaji aj s minoritnými akcionármi, ktorými sú Erste Bank s podielom 10 % a mesto Bratislava s 18 percentami. Predaj podielu poisťovne v Istrobanke by mal byť ukončený do konca roka.

Medzi záujemcami o kúpu väčšinového podielu v Istrobanke sú renomované finančné inštitúcie napríklad z Rakúska, Francúzska, Talianska alebo Portugalska. Okrem inštitúcií, ktoré už v regióne strednej Európy pôsobia, sú to aj také subjekty, ktoré majú záujem rozšíriť svoje aktivity v tomto regióne práve prostredníctvom akvizície Istrobanky. Svojím záujmom o Istrobanku je známa napríklad rakúska banka Österreichische Volksbanken AG, ktorá má už na Slovensku podiel v Ľudovej banke.

Rakúska banková skupina BA/CA dosiahla v prvom polroku zisk pred zdanením v objeme 276 mil. EUR. Jej bilančná hodnota vzrástla od začiatku roka o 11,7 % na 145,6 mld. EUR. BA/CA v súčasnosti fúzuje s HypoVereinsbank. Spojením oboch inštitúcií by mal na Slovensku vzniknúť deviaty najväčší bankový dom s trhovým podielom 3,1 %.

Istrobanka dosiahla v prvom polroku zisk 64,6 mil. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ho tak zvýšila takmer o 73 %. Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu júna 34,1 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o 40 %. Na celkovej hodnote aktív banky sa najväčšou mierou podieľali úvery poskytnuté klientom v objeme 12,391 mld. Sk, pričom klasifikované pohľadávky z toho predstavovali 972 mil. Sk. Takmer 58 % celkových pasív banky k ultimu júna predstavovali záväzky voči klientom, ktoré dosiahli 19,668 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 1,3 mld. Sk a rezervy 852 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 15,04 %.

Istrobanka patrí medzi stredné veľké slovenské banky. Vlani hospodárila so ziskom 74 mil. Sk. Hodnotu zisku z roku 1999 tak banka prekročila o 110 % a v tomto roku jej predstavitelia očakávajú ďalší, približne 70-percentný nárast.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS