ČLÁNOK
O licenciu na poisťovanie áut žiadalo zatiaľ osem poisťovní
12. októbra 2001

Úrad pre finančný trh (ÚFT) do štvrtka prijal osem žiadostí o licenciu na poskytovanie povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. UFT zatiaľ žiadnu licenciu neudelil. „Predpokladáme však, že po splnení všetkých požadovaných podmienok začneme udeľovať licencie najneskôr ku konca októbra,“ povedal hovorca ÚFT Marek Kačmár.

Záujem o udelenie licencie na poskytovanie tohto poistenia pôvodne deklarovalo deväť poisťovní, medzi ktorými je okrem Slovenskej poisťovne, ktorá toto poistenie doteraz prevádzkovala, aj Allianz, Kooperativa, Česká poisťovňa Slovensko, Uniqa, Ergo, Komunálna poisťovňa, Generali a R+V Poisťovňa.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ktorý nadobudne účinnosť od začiatku budúceho roka, vstúpil do platnosti v pondelok 1. októbra. Vlastníci motorových vozidiel si tak budú môcť vybrať poisťovňu s licenciou na povinne zmluvné poistenie, v ktorej uzavrú poistnú zmluvu. Musia tak však urobiť už do konca tohto roka, pretože posledným decembrovým dňom im zanikne poistný vzťah s SP. Doteraz držiteľom áut stačilo vyplatiť poistné na účet SP do konca februára. V prípade, že vlastník vozidla do 1. januára neuzavrie poistenie v žiadnej poisťovni, okresný úrad mu môže uložiť pokutu 15 tis. Sk.

Nový zákon stanovil tiež minimálne limity poistného plnenia. Jedným je hranica 19 mil. Sk na každého poškodeného pre prípad škody na zdraví a druhým 5 mil. Sk pre všetkých poškodených na vecné škody. V prípade, že škoda spôsobená prevádzkou vozidla presiahne stanovené limity, odškodnenie nad ich úroveň bude musieť hradiť držiteľ vozidla. Poisťovne však pripravujú okrem poistných produktov s limitmi krytia škôd na úrovni stanovenej zákonom tiež produkty so zvýšeným krytím a niektoré aj s neobmedzeným krytím.

Štát bude počas prvých troch rokov po demonopolizácii regulovať ceny poistného. Zákon pritom umožňuje poisťovniam zvýšiť cenu povinne zmluvného poistenia v nasledujúcich troch rokoch maximálne o 30 % nad stanovené minimum. Dolná hranica poistného pre roky 2003 a 2004 sa bude prehodnocovať na základe vývoja inflácie a škodovosti v jednotlivých segmentoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS