ČLÁNOK
Nútená správa prešetrí podozrenia z tunelovania SKB
20. apríla 2000

Niektoré riešenia situácie v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava, ktoré boli dohodnuté v januári, pomohli banke iba dočasne. Táto pomoc sa ukázala ako nedostatočná. Vzhľadom na podozrenie z niektorých praktík potrebovala Národná banka Slovenska (NBS) získať kontrolu nad SKB. Guvernér NBS Marián Jusko takto zdôvodnil stredajšie uvalenie nútenej správy národnej banky na SKB.
Centrálnej banke podľa jej guvernéra nebolo jasné, na základe akých kritérií sa niektoré platby SKB klientom pozastavovali a niektoré uhrádzali. Jusko nekomentoval tvrdenia o tunelovaní banky niektorými jej klientmi prostredníctvom úverov, ako však povedal, jednou z úloh nútenej správy je aj prešetriť tieto podozrenia. Pri poskytovaní úverov spoločnostiam personálne prepojeným s akcionármi SKB došlo podľa Juska k porušeniu pravidiel úverovej angažovanosti.
Hoci v priebehu niekoľkých posledných mesiacov dochádzalo k viacerým výberom peňažných prostriedkov z SKB, tieto nemali podľa Juska väčší rozsah. Počas ostatných troch periód plnenia povinných minimálnych rezerv predpísaných NBS sa však likviditné ukazovatele SKB zhoršovali.
NBS doteraz neodobrala bankovú licenciu SKB, pretože podľa Juska vidí možnosť jej záchrany. „SKB nie je v takom zlom stave, aby situácia nebola riešiteľná, avšak strategické rozhodnutie bude treba prijať veľmi rýchlo“, povedal M. Jusko. SKB podľa neho potrebuje navýšiť kapitál, aby mohla kryť niektoré straty, za najdôležitejšie však považuje okamžité podporenie jej likvidity. Vyriešenie problémov s likviditou banky očakáva Jusko v priebehu 5 – 6 dní, a to vo forme dodania peňažných prostriedkov buď zo strany akcionárov, alebo od potenciálnych investorov.
Fond ochrany vkladov (FOV) nemá podľa guvernéra NBS dosť prostriedkov na vyplatenie náhrad za všetky chránené vklady klientov SKB. Vklady fyzických osôb v SKB sú v objeme približne 4,7 mld. Sk, M. Jusko však nespresnil, aký objem primárnych vkladov podlieha zákonnej ochrane. Napriek nedostatku prostriedkov FOV však podľa guvernéra národnej banky existujú zákonné postupy, podľa ktorých fyzické osoby ako vkladatelia do banky získajú naspäť svoje vklady aj pri neschopnosti banky vyplácať ich. NBS neposkytla Slovenskej kreditnej banke likviditu a Jusko ani neočakáva, že by sa tak stalo v budúcnosti. Povinné minimálne rezervy SKB k utorku predstavovali podľa Juska viac než 300 mil. Sk, pričom splatné záväzky s pozastavenou úhradou dosahovali 500 mil. Sk.
Na základe kontroly asi 50 % aktív SKB bankovým dohľadom NBS predpokladá Jusko potrebu tvorby opravných položiek „podstatne vyššiu ako to bolo v roku 1998.“ V roku 1998 navrhol nezávislý audítor dotvoriť opravné položky k aktívam banky vo výške 200 mil. Sk. Problémy hospodárenia banky trvajú teda podľa Juska už niekoľko rokov. K ich objektívnym príčinám možno podľa Juska pripísať krízu viacerých jej klientov, najmä Slovenských lodeníc Komárno.
„Napriek ťažkostiam je možné problémy SKB vyriešiť, hoci si to vyžiada isté náklady. Ak sa na to hlavný akcionár banky odhodlá, NBS to privíta,“ uviedol M. Jusko. Ako však v stredu povedal minister hospodárstva Ľubomír Harach, neodporúča najväčšiemu akcionárovi banky, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (38 %) ďalšiu angažovanosť v SKB, ak to pôjde na úkor SPP.
Úsek bankového dohľadu NBS v stredu v ranných hodinách zaviedol nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky, ktorá v posledných dňoch vyústila do nedostatku finančných prostriedkov na plynulé uhrádzanie bezhotovostných platieb klientov, ako aj k ich zadržiavaniu, čím boli poškodzované záujmy klientov. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov.
Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS