ČLÁNOK
NÚP skončí rok 1999 s miernym prebytkom základného fondu
16. decembra 1999

Tento stav sa odrazil aj vo výdavkoch na aktívnu politiku trhu práce, na ktorú bolo možné od začiatku roku použiť iba 550 mil. Sk. Uvádza sa to v Informácii o bilancii príjmov a výdavkov NÚP k 30.11.1999, ktorú v pondelok prerokovalo Predstavenstvo NÚP. Agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka NÚP Elena Komínková.

Z prerokovanej informácie vyplynulo, že predpokladaný prepad základného fondu bude nižší v porovnaní s pôvodnými predpokladmi NÚP. Situácia sa mierne zlepšila v dôsledku zvýšenia výberu príspevku na poistné v nezamestnanosti, ako aj poklesu výdavkov na pasívnu politiku trhu práce. V dôsledku toho je predpoklad, že do roku 2000 prejde NÚP nie s pasívnym saldom, ale s malým saldom plusovým.

Táto skutočnosť umožnila podľa E. Komínkovej navrhnúť v 1. štvrťroku 2000 uvoľnenie finančných prostriedkov na podporu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré obsahuje návrh rozpočtu výdavkov na pasívnu a aktívnu politiku trhu práce na 1. štvrťrok 2000. Predstavenstvo tento návrh rozpočtu schválilo. Podľa schváleného návrhu rozpočtu sa v 1. štvrťroku 2000 predpokladá použitie 1,969 mld. Sk na pasívnu politiku, čo predstavuje medziročný nárast o 55,593 mil. Sk. Na aktívnu politiku zamestnanosti plánuje NÚP použiť 100,309 mil. Sk. Táto suma zahŕňa aj výdavky na podporu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou činnosťou v objeme 82,66 mil. Sk.

Na pondelkovom zasadaní vzalo predstavenstvo NÚP na vedomie aj Stratégiu rozvoja NÚP do roku 2002, sadzobník maximálnych úhrad za sprostredkovanie zamestnania za úhradu na rok 2000, návrh na zmenu organizačnej štruktúry generálneho riaditeľstva NÚP a správu o záveroch z rokovania so Svetovou bankou k projektu jednotnej správy sociálnych dávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS