ČLÁNOK
NR schválila správu o plnení ŠR za prvý štvrťrok 1998
8. júla 1998

NR SR schválila doplňujúcim uznesením správu o plnení štátneho rozpočtu SR za prvý štvrťrok 1998, ktorú uviedol minister financií SR Miroslav Maxon. Z 87 prítomných poslancov hlasovalo za 69, 7 bolo proti, 6 sa zdržalo a 5 nehlasovalo. Plnenie štátneho rozpočtu (ŠR) v prvom kvartáli považuje minister Maxon za časovo primerané celoročnému rozpočtu. Príjmy za toto obdobie dosiahli 43,9 mld. Sk, čo je 24,4 % celoročného rozpočtu a nárast o vyše 4 mld. v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výdavky dosiahli 42,8 mld. Sk, čiže 23,2 % celoročného rozpočtu a v medziročnom porovnaní vzrástli o 2,4 mld. Sk. Rozpočet vykázal za prvý štvrťrok kladné saldo 1,1 mld. Sk. Za časovo primeraným podielom zaostávali v prvom kvartáli predovšetkým spotrebné dane a DPH, čo podľa Maxona poukazuje na to, že dane na tovary a služby sú čiastočne rizikovou položkou v ŠR. Mierne optimistický je Maxon pri dani z príjmov právnických osôb, najmä v porovnaní s minulým rokom, kedy bola táto daň najproblémovejšia. Nedaňové príjmy vzhľadom na schválenú časovú štruktúru sú nižšie v porovnaní s plánovaným rozpočtom. Nižšie výdavky ŠR sú dôsledkom predovšetkým zásadnej zmeny v oblasti kapitálových výdavkov. Vzhľadom na neúmernú záťaž pri financovaní rozostavaných stavieb sa znížili tieto výdavky v medziročnom porovnaní o 7,7 mld. Sk. Predseda výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu Michal Baránik (HZDS) poukázal na priaznivé ekonomické faktory, ktoré podmieňovali priaznivý vývoj ŠR v prvom kvartáli. Spomenul predovšetkým rast HDP, rast priemyselnej výroby, rast pridanej hodnoty, či predstih rastu produktivity práce pred rastom miezd. Za negatívny faktor označil Baránik rast inflácie. Nízke čerpanie bežných výdavkov ŠR prináša problémy štátnej správe z dôvodu nízkeho čerpania miezd. Poslankyňa Brigita Schmögnerová (SDĽ) poukázala na riziká ŠR, ako ich aj prerokovala vláda v marci, a ich vplyv na tohtoročné rozpočtové hospodárenie. Požiadala tiež o údaje o predbežnom plnení rozpočtu za šesť mesiacov. Podľa Milana Ftáčnika (SDĽ) má školstvo v tomto roku o štvrtinu menej prostriedkov ako v minulom roku. Existuje preto riziko, že nebudú môcť otvoriť v septembri nový školský rok. Navrhol preto, aby vláda prerokovala správu Ministerstva školstva SR o stave základných a stredných škôl a prijala ďalšie opatrenia na zabezpečenie prváckych škôl. Ftáčnikov návrh NR SR neprijala. Parlament ale prijal návrh Jozefa Reu (HZDS), aby prostriedky určené na školstvo neboli naďalej účelovo viazané a aby boli príjmy navýšené o čiastku, o ktorú školstvo v tomto roku svoj rozpočet prekročí. V odpovedi poslankyni Schmögnerovej, minister Maxon poprel, žeby riziká ŠR boli také vysoké ako to B. Schmögnerová prezentovala. „Predkladám svojim kolegom vo vláde radšej pesimistickejšie správy,“ zdôvodnil Maxon správu o rizikách. Dotkol sa tiež zabezpečenia projektu štátnej pokladnice. Keďže parlament v tomto roku nestihol prijať dostatočne skoro legislatívne normy, ktoré sú na zabezpečenie projektu potrebné, posunula vláda zavedenie štátnej pokladnice na rok 2000. Navyše v tohtoročnom rozpočte nebolo 2,4 mld. Sk na finančné zabezpečenie, preto sa v tomto roku pravdepodobne zrealizuje len laboratórne odskúšanie projektu na troch pracoviskách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS