ČLÁNOK
Novým majiteľom pätiny Slovenských lodeníc je Park Real
19. februára 1999

Novým majiteľom takmer 20-percentného podielu v Slovenských lodeniciach Komárno (SLK) sa po utorkovom obchode stala spoločnosť Park Real, a.s. Balík 123 028 akcií SLK predala Chirana-Prema Export Import. Za uvedený balík akcií SLK, ktorý sa v utorok previedol na priamom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), zaplatil kupujúci celkovo 33,2 mil. Sk. Obchod s 19,64 % základného imania SLK sa uzavrel pri cene 270 Sk za akciu.
S rovnakým množstvom akcií SLK sa živo obchodovalo v priebehu mája minulého roka, do tej doby bola vlastníkom tohto podielu Chirana-Prema, a.s., Stará Turá. Podľa informácií agentúry SITA založila Chirana-Prema 123 028 akcií SLK v rámci repo obchodu s Bankou Slovakia. Repo obchod bol otvorený 28. apríla 1998 a následne zrušený 19. mája. Koncom mája sa na BCPB zrealizovali priame obchody opäť s balíkom 123 028 akcií SLK pri cene 230 Sk. Po týchto transakciách klesol podiel Banky Slovakia v SLK z 19,64 % na nulu. Nadobúdateľom uvedeného podielu sa stala vtedajšia 100-percentná dcéra Chirany, spoločnosť Chirana-Prema Export Import, a.s., Piešťany.
Chirana-Prema získala založením akcií SLK pri cene 190 Sk celkovo 23,4 mil. Sk. Jej dcéra však za prevod týchto akcií do svojho portfólia pri cene 230 Sk zaplatila 28,3 mil. Sk, takže rozdiel predstavuje 4,9 mil. Sk.
V závere mája 1998 navrhli minoritní akcionári Chirany-Prema na mimoriadnom valnom zhromaždení predaj podielu v SLK mimo holdingu s odôvodnením, že ide o „nepotrebnú“ investíciu. Akcionári tento návrh neschválili a svoje rozhodnutie potvrdili aj začiatkom júna na riadnom valnom zhromaždení.
Valné zhromaždenie SLK rozhodlo v závere mája 1996 o zvýšení základného imania spoločnosti zo 626,306 mil. Sk o 173,694 mil. Sk na 800 mil. Sk. Navŕšenie základného imania sa malo zrealizovať upísaním nových akcií, tento krok sa však nepodarilo uskutočniť. V letných mesiacoch 1996 sa na priamom trhu BCPB uskutočnilo viacero pohybov s akciami komárňanských lodeníc, výsledkom ktorých boli zmeny v štruktúre vlastníkov spoločnosti. V polovici augusta sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie SLK, ktoré rozhodlo o zmene orgánov podniku, keď skupina firiem okolo spoločnosti Chirana-Prema obsadila tri z deviatich miest v dozornej rade. Chirana-Prema Stará Turá k 31. októbru 1996 disponovala 22,83-percentným balíkom akcií SLK.
Cena akcií SLK spadla v priebehu roka 1996 z 1800 – 1900 Sk na 850 Sk. V priebehu nasledujúceho roka oslabili tieto akcie až na 360 Sk. V polovici roka 1998 sa cenné papiere SLK obchodovali aj pri kurze okolo 170 Sk, v ďalších mesiacoch postupne zdvojnásobili svoju cenu a v decembri zatvárali pri 360 Sk. Tento kurz si na parkete BCPB udržiavajú aj v súčasnosti, index BCPB/RM-S predstavuje 303 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS