ČLÁNOK
Nový zákon zavedie doplnkové poistenie a pripoistenie
6. novembra 2000

Nový zákon o zdravotnom poistení okrem viacerých zmien a úprav zavádza aj štatút doplnkového poistenia a pripoistenia. Vyplýva to z nového znenia legislatívneho zámeru ministerstva zdravotníctva, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa neho doplnkové zdravotné poistenie budú využívať zdravotné poisťovne (ZP) ako alternatívu podobu spoluúčasti pacientov na úhrade časti nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, v rozsahu upravenom Liečebným poriadkom. To znamená, že za výkony alebo lieky, ktoré hradí základné poistenie len sčasti, by nedoplácal pacient, ale ZP na základe doplnkového poistenia.

Pripoistenie je produktom, ktorý ZP budú môcť využívať ako alternatívu financovania zdravotnej starostlivosti nad rozsah, ktorý upraví zákon o Liečebnom poriadku. Návrh predpokladá, že na tvorbe zdrojov v rámci doplnkového zdravotného poistenia by sa mohli podieľať aj zamestnávatelia, resp. iné orgány a inštitúcie, ktoré majú podobné postavenie ako zamestnávatelia pri platení príspevkov na zdravotné poistenie.

Návrh predkladá dve alternatívne riešenia sadzby príspevku na zdravotné poistenie. Alternatíva A predpokladá, že za každého poistenca by sa platilo poistné v rovnakej výške na úrovni 12 % vymeriavacieho základu, pričom za zamestnancov by zamestnávateľ platil 9 % a zamestnanec by platil 3 %.

V alternatíve B sa navrhuje kombinovaný spôsob určenia príspevku na zdravotné poistenie. Základný príspevok, ktorý na zdravotné poistenie uhrádza zamestnávateľ, resp. v určitých prípadoch štát, Národný úrad práce, či Sociálna poisťovňa, by platil príspevok vo výške 10 % vymeriavacieho základu, zamestnanec by platil príspevok vo výške 4 % vymeriavacieho základu a samostatne zárobkovo činné osoby, resp. ostatní platitelia príspevku na zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu.

Ako minimálny vymeriavací základ na platenie príspevku na zdravotné poistenie navrhuje nová právna úprava minimálnu mzdu. Výška maximálneho vymeriavacieho základu sa určí ako osemnásobok minimálnej mzdy. Vymeriavací základ sa tvorí zo všetkých zdaniteľných príjmov, u zamestnanca vo všetkých zamestnaniach.

Zákonom by sa mala zriadiť Správa zdravotného poistenia, čo umožní zefektívniť vykonávanie zdravotného poistenia a zabezpečí väčšiu transparentnosť v systéme. Orgánmi štátneho dozoru by zostali ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií, pričom by sa posilnili a rozšírili ich kompetencie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS