ČLÁNOK
Nový zákon upravuje nákup tovaru na splátky
2. októbra 2001

Do platnosti vstúpil nový zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý upravuje nákup tovarov a služieb na splátky. Nákup s využitím úveru je podľa ministerstva hospodárstva, ktoré návrh zákona vypracovalo, perspektívnou oblasťou rozvoja maloobchodu, čo dokumentuje aj vývoj vo vyspelých krajinách. Návrh vychádza z odporúčaní Európskej únie.

Zákon sa vzťahuje na úvery v objeme od 200 eur do 20 tis. eur, čo je zhruba 8 600 Sk až 860 tis. Sk. Nevzťahuje sa však na úvery, ktoré spotrebiteľ splatí do troch mesiacov alebo maximálne štyrmi splátkami v lehote do jedného roka. Rovnako neplatí pre zmluvy, keď je spotrebiteľ len nájomcom a nie vlastníkom, ako je to napríklad pri finančnom lízingu. Podľa zákona úver tiež nie je možné poskytnúť pre nadobudnutie nehnuteľností, či už existujúcich alebo projektovaných. Získať spotrebiteľský úver môžu len fyzické osoby, pričom ho nemôžu využiť na podnikanie alebo zamestnanie.

Nová právna úprava v záujme ochrany spotrebiteľa určuje, čo všetko musí obsahovať zmluva o úvere. Predpisuje tiež písomnú formu tejto zmluvy. Výška ročnej percentuálnej miery pritom nesmie prekročiť priemernú úrokovú mieru na úvery, ktoré poskytli banky na Slovensku v predchádzajúcom štvrťroku, násobenú koeficientom 1,6. Ak spotrebiteľ neuhrádza splátky úveru, môže veriteľ odstúpiť od zmluvy a získať tovar späť. Na druhej strane môže zákazník splatiť úver aj predčasne.

Dozor nad poskytovaním spotrebiteľských úverov má realizovať Slovenská obchodná inšpekcia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS