ČLÁNOK
Nový zákon sprísni podmienky pre obchodníkov s CP
15. júna 2001

Uviedol to dnes 15. 6. 2001 v Centre nezávislej žurnalistiky František Palko, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu Ministerstva financií SR.

V čom je podstatný rozdiel medzi súčasne platným zákonom a navrhovaným zákonom o cenných papieroch a investičných službách? „Navrhovaný zákon predstavuje razantnú inštitucionálnu reformu technickej infraštruktúry a postavenia účastníkov kapitálového trhu,“ poznamenal Palko.

Zmeny sa dotknú obchodníkov s cennými papiermi, centrálneho depozitára a štátneho dozoru, teda Úradu pre finančný trh. Rozdiely v ňom pozostávajú v tom, že spomínané subjekty budú na trhu pôsobiť za úplne iných podmienok ako to bolo doposiaľ. V prípade centrálneho depozitára a obchodníka s cennými papiermi MF zavádza princípy konsolidovaného dohľadu. Tento systém sa najprv zavedie na úrovni bankového dohľadu. Včera Výbor pre financie, menu a rozpočet Národnej rady SR zapracoval pripomienky odborníkov z Asociácie bánk. Regulátor, ktorý vykonáva nad obchodníkmi s cennými papiermi a centrálnym depozitárom, teda Strediskom cenných papierov SR. Nebude sledovať obchodníka s cennými papiermi len ako jeden subjekt, ale bude mať prístup k celej finančnej skupine, v ktorej pôsobí. Akcionári obchodníka s cennými papiermi budú musieť poskytnúť požadované informácie aj o dcérskych spoločnostiach, poznamenal Palko.

Táto skutočnosť sa môže napríklad dotknúť spoločnosti s ručením obmedzeným B. M. G. Invest, ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou firmy Horizont Slovakia, o. c. p. a.s. Košice.

Zákon zavedie jednoznačné podmienky pre získanie licencie obchodníka s cennými papiermi. „Oproti súčasným relatívne benevolentným podmienkam to bude razantný pokrok,“ poznamenal Palko. Záujemca o podnikanie v tejto oblasti finančných služieb bude musieť dôveryhodne preukázať pôvod finančných prostriedkov, ktorými bol splatený základný kapitál firmy. Okrem toho štátny dozor bude schvaľovať členov štatutárnych orgánov obchodníka s cennými papiermi. Budú to musieť byť dôveryhodné osoby, ktoré neboli odsúdené za trestný čin.

Vladimír Bačišin


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS