ČLÁNOK
Nový zákon o spotrebnej dani z elektriny a plynu má uľahčiť administratívnu záťaž
19. júla 2013

Dôležitou zmenou, ktorú zákon prinesie, je zvýšenie limitu, kedy daňové subjekty nebudú musieť podávať daňové priznanie, ani zaplatiť daň. Z pôvodných 3,31 eur stúpla hranica daňovej povinnosti nad 5 eur. Navrhovaný zákon by mal začať platiť od začiatku budúceho roku. Boj o daň z OZE

Zákon vo svojom pôvodnom znení oslobodzuje výrobcov elektriny z OZE od spotrebnej dane. Práve úľavy pre výrobcov žiadal regulačný úrad v novom zákone zrušiť. „Uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu zabezpečenia nediskriminačného prístupu ku všetkým výrobcom elektrickej energie,“ uviedol ÚRSO vo svojej pripomienke. Ten argumentuje zákonom o podpore OZE prostredníctvom, ktorého sa už podpora realizuje.

Naopak rozšíriť úľavu od spotrebnej dane presadzoval Klub 500. V prípade elektriny vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla chcel navýšiť oslobodenie z 12 na 15 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky.

Obe námietky však ministerstvo zamietlo a daňová úľava pre OZE a kombinovanú výrobu elektriny zostáva nezmenená. „Ministerstvo v súčasnosti analyzuje rozsahy podpôr na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie i v kontexte iných právnych predpisov,“ poznamenal rezort na záver pripomienok.

Zamestnávatelia zmeny vítajú

Republiková únia zamestnávateľov, ktorá taktiež návrh pripomienkovala, prijala pozitívne ohlasované zmeny aj napriek viacerým námietkam. Po novom napríklad nemusia podávať colnému úradu daňové priznanie tí platitelia dane, ktorí realizovali dodávky elektriny, plynu, či uhlia bez dane alebo oslobodenej od dane.

Ďalšou zmenou, ktorú ministerstvo prezentuje je, že sa od daňových subjektov nebudú vyžadovať také údaje, ktoré správca dane nevyužíva alebo ich už má k dispozícií. Jedným z nich je údaj o ročnej spotrebe elektriny na účely oslobodené od dane, ktoré musel žiadateľ o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny predložiť. Ministerstvo taktiež zrušilo ustanovenie o neuložení pokuty v prípade, ak jej výška nepresiahne 16,59 eura.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS