ČLÁNOK
Nový zákon o reklame navrhuje povoliť reklamu alkoholu
18. januára 2001

Návrh nového zákona o reklame, ktorého cieľom je liberalizácia a stanovenie jasnejších pravidiel v oblasti reklamy, predložil minulý týždeň do parlamentu vládny kabinet. Prelomovým bodom zákona vypracovaného ministerstvom hospodárstva je, že po prvýkrát definuje a za prísne stanovených podmienok povoľuje porovnávaciu reklamu, ktorá bola doteraz zakázaná. Nová právna norma liberalizuje aj oblasť reklamy alkoholických výrobkov. Ich reklamu povolí vo vysielaní elektronických médií po 22:00, v periodickej tlači a na veľkoplošných bilboardoch, ktoré definuje ako súvislú reklamnú plochu väčšiu ako dva metre štvorcové.

Podmienky reklamy vína sa novým zákonom vyrovnávajú s podmienkami reklamy piva, ktorú platný zákon umožňuje v elektronických médiách, v periodickej tlači a na bilboardoch. Reklamu tabaku nový zákon zakazuje, povoľuje ju iba na maloplošných reklamných nosičoch, čo znamená iba na bilboardoch menších ako

dva metre štvorcové. Vláda vo svojom návrhu určuje aj nové, jasnejšie pravidlá týkajúce sa opatrení na zabezpečenie nápravy a uloženia finančných pokút. Napríklad v prípade porušenia všeobecných požiadaviek na reklamu stanovuje pokuty do výšky 2 mil. Sk a za šírenie klamlivej a neprípustnej porovnávacej reklamy stanovuje pokuty až do 5 mil. Sk.

Vládny návrh zákona o reklame stanovuje tiež prísnejšie požiadavky, ktoré majú zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a podnikateľov pred účinkami klamlivej reklamy, ako i pôsobnosť orgánov štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním tejto právnej normy. Konkretizuje tiež oblasť reklamy dojčenských prípravkov, zbraní, streliva a liekov. Obmedzujúce opatrenia sa dotýkajú niektorých liekov, ktoré sa vydávajú len na lekársky predpis alebo sa uhrádzajú zo zdravotného poistenia a liekov, ktoré v SR nie sú registrované. Účinnosť zákona vládny kabinet navrhuje od 1. marca tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS