ČLÁNOK
Nový zákon o dani z príjmov zlepší podľa PAS podnikanie v SR
24. júna 2003

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) podporuje zámer Ministerstva financií SR (MF) zaviesť od budúceho roka rovnú daň z príjmov vo výške 19 %. „Skúsenosti z krajín ako sú Estónsko alebo Rusko, ktoré už rovnú daň zaviedli, ukazujú, že táto má potenciál zvýšiť hospodársky rast krajiny a stimulovať domácich a zahraničných investorov,“ informoval agentúru SITA člen výkonného výboru PAS Milan Kisztner. Návrh nového zákona o dani z príjmov obsahuje podľa neho viacero prvkov, ktoré môžu zlepšiť podmienky podnikania na Slovensku.

Okrem samotného zníženia sadzby dane o 6 percentuálnych bodov sa v návrhu zákona počíta aj s odstránením duplicitného zdaňovania príjmov, zrušením limitov na odpisovanie osobných automobilov, uplatňovaním lízingových splátok do daňových výdavkov a znížením počtu daňových odpisových skupín na štyri. Práve v skracovaní doby odpisovania a v uvoľňovaní odpisovej politiky vidí PAS ďalší možný priestor pre zvyšovanie atraktivity slovenského podnikateľského prostredia. Tieto kroky však bude možné urobiť až vtedy, keď budú známe výsledky daňovej reformy, najmä plnenie príjmov štátneho rozpočtu po jej zavedení.

PAS v súvislosti s návrhom zákona o dani z príjmov upozorňuje na nedostatočnú dôslednosť pri vymedzení daňových výdavkov. „Z predloženého návrhu zákona sú vyňaté ustanovenia o penalizácii za nezaplatenie dane z príjmov alebo preddavku na daň včas a v správnej výške,“ skonštatoval Kisztner. Ako ďalej pokračoval, preto je potrebné zabezpečiť, aby bol zákon o správe daní a poplatkov, v ktorom budú predmetné ustanovenia upravené, včas novelizovaný. V opačnom prípade by sa mohol zákonodarca podľa PAS vystaviť zbytočnému riziku hromadného obchádzania daňovej povinnosti.

PAS verí že tieto nedostatky budú v priebehu legislatívneho procesu odstránené a nový zákon o daniach z príjmov prispeje k rozvoju podnikania na Slovensku a tým aj k zvyšovaniu životnej úrovne všetkých občanov SR. PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Aliancia združuje podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré ročne dosahujú tržby na úrovni 130 mld. Sk a zamestnávajú približne 40 tis. pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS