ČLÁNOK
Nový zákon o cenných papieroch impulzom pre trh
11. januára 2001

Napriek úsiliu Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) o presadenie účinných zmien v oblasti kapitálového trhu nezaznamenal stav slovenského kapitálového trhu v uplynulom roku výraznejší pozitívny impulz. Pre agentúru SITA to povedal riaditeľ AOCP Róbert Kopál. Predpokladom obratu smerom k rozvoju domáceho kapitálového trhu (KT) v roku 2001 by malo podľa neho byť najmä vypracovanie a schválenie nového zákona o cenných papieroch, od ktorého sa očakáva vytvorenie štandardného moderného prostredia v oblasti KT.

R. Kopál upozornil, že okrem toho sa v tomto roku očakáva privatizácia časti strategických podnikov, ktorá by v prípade zvolenia formy podporujúcej domáci trh mohla znamenať dlho očakávanú akceleráciu. „Popri uvedených dvoch skutočnostiach, ktoré predstavujú základné piliere možného rozvoja domáceho KT, by rozvoj mohol podporiť aj očakávaný rozmach kolektívneho investovania, spustenie reformy dôchodkového zabezpečenia s prechodom na fondový systém a prípadne iniciatíva Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) realizovaná v spolupráci s asociáciou, ktorá je zameraná na zavedenie nového trhu určeného pre vstup nových spoločností na kapitálový trh,“ dodal riaditeľ AOCP.

Asociácia sa usilovala o presadenie predaja aspoň časti strategických podnikov prostredníctvom domáceho KT už v roku 2000, očakávané výsledky sa však podľa R. Kopála nedosiahli. „Podstatne pozitívnejšie dopadla snaha asociácie o liberalizáciu obchodovania s dlhopismi Fondu národného majetku SR (FNM) v zmysle možnosti ich obchodovania aj na BCPB, čo sa podarilo presadiť,“ zdôraznil R. Kopál. Okrem toho sa asociácia angažovala aj v projektoch, akými boli napríklad tvorcovia trhu a nový trh na BCPB, ako aj mediálna kampaň za lepšiu informovanosť. AOCP sa zamerala aj na oblasť legislatívy pre KT, pričom riaditeľ asociácie upozornil najmä na výraznú angažovanosť pri príprave a pripomienkovaní zákona o burze cenných papieroch, ako aj nového zákona o úrade pre finančný trh.

Asociácia zorganizovala v roku 2000 viacero školení a seminárov zameraných na oblasť legislatívy finančného trhu, otázky účtovania a zdaňovania finančných operácií, ako aj dlhopisy FNM. Okrem toho asociácia zorganizovala konferenciu venovanú kapitálovému trhu v SR pod názvom „Budúcnosť slovenského kapitálového trhu v medzinárodných súvislostiach“.

Rok 2000 bol šiestym rokom pôsobenia AOCP. V uplynulom roku združovala asociácia 46 členov z radov obchodníkov s cennými papiermi pôsobiacimi na území SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS