ČLÁNOK
Nový zákon o burze by mal posilniť jej kompetencie
13. marca 2002

Pripravovaný zákon o burze cenných papierov by mal posilniť jej samoregulujúcu funkciu a zvýšiť jej kompetencie vo vzťahu k burzovým obchodom a ich účastníkom. Hlavnou zmenou v tomto smere je zriadenie samostatného útvaru inšpekcie burzových obchodov v rámci burzy, ktorý bude môcť oslovovať nie len samotných členov burzy ale aj ich klientov. Na utorkovom odbornom seminári o legislatíve finančného trhu to pre agentúru SITA uviedla Svetlana Kuzmenová z Burzy cenných papierov v Bratislave.

Útvar inšpekcie burzových obchodov bude spolupracovať s Úradom pre finančný trh (ÚFT), s finančnou políciou a daňovými úradmi. V rámci monitorovania obchodov bude mať následne možnosť v spolupráci s ÚFT zasiahnuť voči účastníkom obchodu v prípade, že príde k porušeniu obchodných pravidiel burzy, Zákona o burze alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účastníci seminára sa venovali aj problematike novely Devízového zákona, ktorú na svojom poslednom februárovom zasadnutí schválila Banková rada Národnej banky Slovenska. Podľa Oľgy Najšlovej z Ministerstva financií SR, od 1. januára 2003 dôjde k úplnému zrušeniu regulácie v oblasti finančných derivátov. Investovanie v zahraničí ako aj otváranie účtov tuzemcov v zahraničí by malo byť liberalizované od roku 2004. „Pri postupnom prispôsobovaní legislatívy SR legislatíve Európskej únie bude dochádzať k čoraz väčšej liberalizácii finančných vzťahov medzi tuzemcami a zahraničnými subjektmi,“ povedala. Určité minimálne obmedzenia však budú platiť aj po vstupe SR do európskych štruktúr. „Medzi takéto reštrikcie patrí ohlasovacia povinnosť podnikateľských subjektov, ktorá je potrebná na účely zostavovania platobnej bilancie,“ povedala.

Lektori sa v rámci seminára zaoberali aj aktuálnymi otázkami zákona o dlhopisoch, zmenkového a šekového zákona, zákona o kolektívnom investovaní a zákona o dohľade nad finančným trhom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS