ČLÁNOK
Nový spôsob pripojenia na internet od Slovenských telekomunikácií, a.s.
13. júna 2002

Od 1. júna 2002 sa začala testovacia prevádzka služieb na báze ADSL technológie od Slovenských telekomunikácií, a.s. Testovacia prevádzka bude trvať štyri mesiace, do 30. septembra 2002. Začiatok komerčnej prevádzky ADSL je naplánovaný od 1. októbra 2002. Jedným zo strategických cieľov Slovenských telekomunikácií, a.s, je implementácia nových komunikačných technológií. V zmysle tejto stratégie Slovenské telekomunikácie, a.s., sprístupňujú pre svojich zákazníkov aj technológiu ADSL.

„Pri zavádzaní technológie ADSL sme vychádzali z našej stratégie byť inovátorom na trhu informačných technológií a stále viac sa približovať potrebám našich zákazníkov. Technológia ADSL patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie prenosové technológie na slovenskom trhu vhodná pre všetky segmenty zákazníkov. Umožňuje nepretržité rýchle pripojenie na internet, s možnosťou úplného, rýchleho, aktívneho a efektívneho využívania všetkých jeho výhod. Využívanie služieb na báze ADSL technológie prispeje k ďalšiemu zrýchleniu internetizácie Slovenska,“ hovorí Paul Büki, výkonný viceprezident pre marketing a predaj Slovenských telekomunikácií, a.s.

Slovenské telekomunikácie, a.s., investovali do testovacej prevádzky technológie ADSL približne 30 mil. Sk.

Testovacia prevádzka technológie ADSL spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s, je dostupná užívateľom v Bratislave v šiestich lokalitách: Jarabinkova, Tomášikova, Kramáre – Jelšová, Jarošova, Námestie SNP a Pajštúnska. Technológia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) umožňuje užívateľovi používať vysokorýchlostný prístup pre prenos dát, ktorý sa realizuje asymetricky, t.j. vyššou rýchlosťou (kbit/s) smerom k užívateľovi – downstream (napr. sťahovanie údajov) a s nižšou rýchlosťou prenosu smerom od užívateľa – upstream (napr. odosielanie e-mailov).

Základnými výhodami využitia služieb novej technológie ADSL je:
· rýchly prenos dát – prostredníctvom ADSL je minimálne 14-krát rýchlejší ako pripojením analógového modemu 28 kbit/s a 3-krát rýchlejší ako cez ISDN 128 kbit/s,
· nepretržité (always on) pripojenie do internetu bez potreby volania čísla internetového prevádzkovateľa,
· finančná efektivita pri dátových prenosoch – bez ďalších telefónnych poplatkov za uskutočnené volania do siete internetu.

Na báze technológie ADSL poskytujú Slovenské telekomunikácie, a. s., v testovacej prevádzke užívateľom nové produkty:

ST ISDN DSL – prístup, ktorý zahŕňa poskytovanie hlasových a dátových služieb základného prístupu ISDN – BRA v nezmenenom rozsahu a prístup k širokopásmovým službám na báze technológie ADSL,

ST TP DSL – prístup, ktorý zahŕňa poskytovanie hlasových a dátových služieb telefónnej prípojky TP1 v nezmenenom rozsahu a prístup k širokopásmovým službám na báze technológie ADSL.

Prístup do siete internet cez prístup DSL je umožnený prostredníctvom širokopásmového ST Online DSL. Zákazník si môže vybrať z troch produktových variantov s troma rýchlosťami:
· Basic – služba umožňuje časovo neobmedzené pripojenie do internetu, IP adresa sa prideľuje dynamicky. Program je dostupný v troch rýchlostiach: low – 384/128 kbit/s pre downstream/upstream, standard – 768/256 kbit/s pre downstream/upstream alebo high – 2 048/512 kbit/s pre downstream/upstream.
· Standard – Služba umožňuje časovo neobmedzené pripojenie do internetu so statickou IP adresou. Program je dostupný taktiež v troch rýchlostiach: low – 384/128 kbit/s downstream/upstream, standard – 768/256 kbit/s pre downstream/upstream alebo high – 2 048/512 kbit/s pre downstream/upstream.
· Premium – Služba umožňuje časovo neobmedzené pripojenie do internetu so statickou IP adresou. Program je dostupný tiež v troch rýchlostiach: low – 384/128 kbit/s downstream/upstream, standard – 768/256 kbit/s pre downstream/upstream alebo high – 2 048/512 kbit/s pre downstream/upstream.

Slovenská telekomunikácie, a.s, ponúkli možnosť zapojiť sa do testovacej prevádzky aj ostatným poskytovateľom internetových služieb na Slovensku. Pripravili pre nich ponuku, prostredníctvom ktorej môžu ISP prevádzkovať vlastné širokopásmové služby. Slovenské telekomunikácie, a.s., umožňujú poskytovať všetkým internetovým operátorom ich vlastné služby prístupu na internet prostredníctvom ADSL pre ich vlastných zákazníkov. Takáto možnosť pre všetkých poskytovateľov internetových služieb je rovnaká, transparentná a nezvýhodňuje žiadneho poskytovateľa.

Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., predpokladá, že ostatní poskytovatelia internetových služieb takúto možnosť širokopásmového prístupu využijú. Pre poskytnutie ADSL prístupu do internetu je však potrebné, aby mal internetový operátor svoju komunikačnú sieť technicky prispôsobenú tejto technológii. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že niektorí operátori práve otázku investícií do technologickej inovácie svojich sietí podcenili a tak nemohli internetové služby prostredníctvom ADSL svojim koncovým klientom poskytnúť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS