ČLÁNOK
Nový riaditeľ Ústavu svetovej a slovenskej ekonomiky SAV
4. marca 2002

Od začiatku marca vedie Ústav svetovej a slovenskej ekonomiky Slovenskej akadémie vied nový riaditeľ. Na základe konkurzu sa ním stal Milan Šikula, ktorý bol naposledy riaditeľom a predsedom predstavenstva štátnej agentúry pre správu nesplatených úverov Slovenská konsolidačná.

Pracovníci ústavu sú spokojní s výmenou na funkcii riaditeľa. Po prvom zasadnutí vedeckej rady s novým riaditeľom povedali, že jeho menovanie je výrazným pokrokom v porovnaní s jeho predchodcom. Riaditelia ústavov SAV môžu byť za sebou len dve funkčné obdobia. Predchádzajúci riaditeľ Mikelka však kvôli tomu, aby sa po tretí raz stal riaditeľom, nechal ústav premenovať.

Nový riaditeľ chce obnoviť tradíciu a meno ústavu, ktoré sa vytratilo z povedomia odbornej a laickej verejnosti. Počas minulého vedenia nemohli pracovníci bez vedomia vedenia publikovať v tlači a tento postup prirovnali k cenzúre. Finančné noviny sa preto Šikulu opýtali ako si predstavuje publikačnú činnosť pracovníkov ústavu.

„Urobilo sa tu veľa dobrých a zaujímavých prác. V prvom rade chceme dokončiť štúdiu o dopadoch vstupu Slovenska do Európskej únie, ktorú považujeme za najväčšiu prioritu,“ povedal Šikula pre Finančné noviny.

V ústave je veľa vecí, ktoré chce dať nový riaditeľ do poriadku. Týkajú sa predovšetkým spôsobu riadenia – formy aj obsahu. „Chcel by som predovšetkým presadzovať dva princípy – participatívnosť a transparentnosť. Rozhodnutia a práca všetkých by mali byť výsledkom kolektívneho rozumu. Predtým to tak nefungovalo a veľmi to znehodnocovalo prácu ústavu. Chcem, aby pracovníci vedeli o všetkom čo sa tu deje a aby fungovali informačné toky. Mali by vedieť nielen úlohách a ich výsledkoch, ale aj o finančnej situácii. Chcem, aby sa výsledky vhodnou formou prezentovali. Veľa výsledkov nemalo odozvu. To sa prejavuje aj v hodnotení ústavu, ktorý nebol zaradený do tej najvyššej kategórie v hodnotení SAV.“ hovorí Šikula.

Na pôsobenie v Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava spomína takto: „Bola to nesmierne namáhavá a komplikovaná práca. Práca v nej ako výskumníkovi mi dala veľmi veľa. Bola to koncentrácia všetkých problémov ekonomiky.“

Šikula (1941) je absolventom Vysokej školy ekonomickej kde neskôr obhájil kandidátsku prácu (1968). Pracoval na Ekonomickom ústave SAV (1972 – 1990). Odtiaľ odišiel na ministerstvo pre hospodársku stratégiu (1991). Po jeho zrušení pracoval v bratislavskej pobočke federálnej Investičnej banky a neskôr v Investičnej a rozvojovej banky (1991-1993). Pôsobil v Devín banke (1993 – 1995) a v reprezentácii Investiční a poštovní banky, a.s. Praha v Bratislave (1995 – 1998). Bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava, štátnej agentúry pre reštrukturalizáciu nesplatených úverov (1999 – 2002).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS