ČLÁNOK
Nový portugalský vládny kabinet čelí vážnej rozpočtovej kríze
13. mája 2002

Nová portugalská ministerka financií Manuela Ferreira Leite, ktorá má v novej pravicovo-centristickej vláde povesť „železnej dámy“, vyslovila veľmi silné varovanie na margo prehlbujúceho sa rozpočtového deficitu.

Portugalsko čelí riziku, že sa stane vôbec prvou krajinou eurozóny, ktorej Brusel zablokuje rozvojovú pomoc z tzv. kohéznych fondov, ak sa mu nepodarí presadiť mimoriadne opatrenia v záujme zníženia schodku štátneho rozpočtu, čo by malo pre ekonomiku krajiny zničujúce následky, uviedla doslova v denníku Financial Times portugalská ministerka financií.

Do konca tohto roka nám zostáva už iba 7 mesiacov na to, aby sme znížili terajší deficit smerujúci k úrovni 4,5% z hrubého domáceho produktu pod hranicu troch percent, dodala ministerka.

Mimoriadne dramatické opatrenia sú preto nevyhnutné, a to aj za cenu spomalenia tempa ekonomického rastu, zvýšenia nezamestnanosti a prípadného rizika sociálneho napätia v krajine.

Manuela Ferreira Leite už navrhla portugalskému parlamentu, aby revidoval rozpočet na rok 2002. V rámci mimoriadnych opatrení sa má zvýšiť daň z pridanej hodnoty z terajších 17% na 19%, zmrazí sa prijímanie nových zamestnancov do štátnej služby a viac ako 70 štátnych inštitúcií sa zruší, prípadne časť z nich sa zlúči do efektívnejších agentúr.

Tento nový program portugalská ministerka financií dnes oficiálne predloží v Bruseli v rámci rokovania so svojimi rezortnými kolegami, pričom chce prezentovať „novú tvár“ Portugalska.

Predchádzajúca socialistická vláda ešte pred porážkou v parlamentných voľbách v marci 2002 tvrdila, že rozpočtový deficit sa bude pohybovať na hladine 1,8% z HDP, čím by splnila limit stanovený Paktom rastu a stability EÚ. Terajšie ekonomické analýzy však jasne dokazujú, že socialisti silne nadhodnotili príjmy z daní a silne smerom nadol skreslili výdavkovú časť štátneho rozpočtu. Ak Portugalsko nepodnikne razantné kroky, dosiahne jeho tohtoročný rozpočtový deficit viac ako 4% z hrubého domáceho produktu. Portugalská ministerka si uvedomuje tvrdosť navrhovaných opatrení a je jej jasné, že sa stane terčom ostrej kritiky.

Aj ona však v minulosti urputne bojovala s predchádzajúcou socialistickou vládou, ktorú napádala najmä z dôvodu zlého riadenia ekonomiky a verejných financií. Teraz, ako členka kabinetu Josého Barrosa, je pripravená na „odvetné útoky“ opozičných socialistov. Portugalskú ekonomiku prirovnáva k topiacemu sa človeku. Nie je čas rozmýšľať nad tým, aký liek mu podáme, v prvom rade ho musíme zachrániť, povedala doslova ministerka financií Manuela Ferreira Leite.

Verí však, že portugalskí občania pochopia závažnosť krízy a budú pripravení znášať dočasné obete v záujme ozdravenia ekonomiky.

Nová ministerka financií chce „stlačiť“ rozpočtový deficit do konca tohto roka na úroveň 2,8%. Európsky komisár pre ekonomické a menové záležitosti Pedro Solbes uvítal razantné opatrenia portugalskej vlády, obáva sa však, že deficit oscilujúci okolo troch percent posúva Portugalsko do nebezpečného pásma, v ktorom bude mať Barrosov kabinet iba veľmi malý manévrovací priestor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS