ČLÁNOK
Nový bezpečnostný softvér od IBM
5. apríla 2002

Riešenie podporuje identifikáciu používateľa a ochranu dôverných informácií pomocou voliteľnej čítačky na odtlačky prstov alebo bezkontaktného elektronického kľúča, umožňuje šifrovanie súborov a adresárov. Na generovanie vstupných kódov pre virtuálne privátne siete so sebou navyše netreba nosiť ďalší identifikačný prívesok.

Na konferencii RSA 2002, ktorá sa zaoberá sieťovou bezpečnosťou a kryptografiou spoločnosť IBM oznámila, že okrem početných zdokonalených funkcií je produkt Client Security Software vo verzii 3.0 kompaktibilný so softvérom na manažment bezpečnosti Tivoli od IBM. Ten umožňuje organizáciám kontrolovať prístup k aplikáciám a údajom v súlade s ich bezpečnostnou politikou a predpismi. Verzia 3.0 pomáha pri stanovovaní pravidiel, určujúcich napríklad nutnosť rôznych foriem identifikácie používateľa pred činnosťami ako je odoslanie e-mailu. Zabezpečuje tiež lokálne kódovanie súborov a tým zabezpečenie kritických dát a administratívnych nástrojov na správu šifrovacích kľúčov. Softvér využíva funkcie zatiaľ jediného vstavaného šifrovacieho čipu v odvetví a integruje bezpečnostné funkcie pomocou štandardných rozhraní.

Tento produkt uľahčuje spoločnostiam vytvárať bezpečné výpočtové prostredie. Zjednodušuje dennodenné úlohy, napríklad zadávanie hesiel a šifrovanie súborov, je jedným z najúčinnejších spôsobov, akým možno zvýšiť dôveru v PC. Pre používateľov prenosných počítačov, ktorí potrebujú vyššiu úroveň dôvernosti tento softvér zjednodušuje zavedenie voliteľných biometrických zariadení, napríklad nových lacných čítačiek na odtlačky prstov.

Softvér IBM Client Security Version 3.0, ktorý je možné od 5. marca nahrať zo siete pre modely ThinkPad aj NetVista obsahujúce vstavaný bezpečnostný subsystém sprístupňuje používateľom priebežné šifrovanie súborov pomocou vstavaného bezpečnostného čipu jednoducho umiestnením súboru do stanoveného adresára. Používateľ si nemusí pamätať zložitý postup šifrovania súborov a môže dokonca povoliť pred zakódovaním vykonanie antivírusového testu. Kódované súbory sú zapísané na pevný disk PC algoritmom, ktorý je pod kontrolou zabudovaného bezpečnostného čipu a sú ochránené aj v prípade straty alebo krádeže počítača.

Vo verzii 3.0 spolupracuje softvér s dvojstupňovým autorizačným riešením RSA SecurlD od RSA Security. Toto samostatné riešenie vyžaduje, aby sa používatelia virtuálnej privátnej siete identifikovali kódom, ktorý poznajú (napr. vstupné heslo alebo PIN) a tiež predmetom, ktorý so sebou nosia (napr. elektronický prívesok na kľúče alebo čipová karta). Vstavaný bezpečnostný systém IBM, ktorý je súčasťou mnohých notebookov ThinkPad a desktopov NetVista im umožňuje emulovať autorizačné zariadenia RSA SecurlD, takže používateľ nemusí nosiť ďalší hardvérový kľúč.

Verzia 3.0 je teraz kompatibilná aj s bezdrôtovým bezpečnostným riešením XyLoc od firmy Ensure Technologies. Systém XyLoc neustále sleduje vzdialenosť bezdrôtového identifikačného odznaku od počítača. Ak sa používateľ od PC vzdiali, systém počítač uzamkne a sprístupní ho až keď je používateľ znova v jeho blízkosti. Je tak zabezpečená neustála kontrola prístupu a konzistentné, rýchle a pohodlné overenie totožnosti. Riešenie je vhodné pre zdravotníctvo, najmä tam, kde je dôležité utajenie údajov o pacientovi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS