ČLÁNOK
Novitech Košice minulý rok so ziskom 33,1 mil. Sk
30. januára 2003

Spoločnosť Novitech a.s. Košice ukončila hospodárenie v roku 2002 so ziskom pred zdanením a úrokmi (EBIT) vo výške 33,1 mil. Sk, pri tržbách 126,2 mil. Sk. Z toho tržby spojené s dodávkami daňového informačného systému dosiahli 115,3 mil. Sk a na nový produkt p-Business Ring pripadlo 7 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok bol oproti roku 2001 trojnásobný a okrem rastu obchodných aktivít spoločnosti ho podporil aj výsledok reštrukturalizácie podniku spojený s prípravou na uvedenie akcií na kapitálový trh. Agentúru SITA o neauditovaných predbežných výsledkoch hospodárenia informoval podpredseda predstavenstva Novitech a.s. Dušan Lukášik.

Firma Novitech absolvovala v minulom roku reštrukturalizáciu, ktorá bola zameraná na dosiahnutie transparentnej organizačnej štruktúry firmy, ktorá umožňuje efektívne implementovať plnenie odporučení OECD v oblasti transparentnosti vedenia firmy z pohľadu vlastníkov, manažérov ale aj zamestnancov. V tejto súvislosti spoločnosť vynaložila jednorazové reštrukturalizačné náklady v rozsahu 6,3 mil. Sk.

Ďalšie náklady vo výške 4 mil. Sk spoločnosť použila na jednorazové výskumno-vývojové činnosti spojené s prípravou produktu p-Business Ring pre komerčné aplikácie. Ide o súbor viacerých produktov v oblasti riadenia procesov vo firmách. Skladá sa z piatich častí. Tri z nich sú zavedené manažérske systémy a ďalšie dva sú produkty šité na mieru každého zákazníka. Pri uplatňovaní tohto produktu na trhu spolupracuje Novitech s viacerými zahraničnými spoločnosťami Veľkej Británie, Fínska, Francúzska a Rakúska. Spoločnosť vytvorila konzorcium, ktoré sa uchádza o spolufinancovanie projektu nasadenia p-Business Ringu v kategórii stredných podnikov prostredníctvom fondov Európskej únie. V 4. kvartáli roku 2002 podpísal Novitech kontrakty na tento nový produkt v objeme 80 mil. Sk s ukončením prác v roku 2003.

Spoločnosť Novitech a.s., Košice, pôsobí v oblasti vývoja a implementácie rozsiahlych informačných systémov a riadenia projektov. Vznikla v roku 1989 a v súčasnosti zamestnáva priamo vyše 140 vysokokvalifikovaných pracovníkov, pôsobiacich v centrále v Košiciach a špecializovaných dcérskych spoločnostiach po celom Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS