ČLÁNOK
Noví členovia predstavenstva Všeobecnej úverovej banky
10. decembra 1998

Ozdravenie banky by malo podľa novozvoleného predsedu predstavenstva Ladislava Vaškoviča prispieť k udržaniu vedúceho postavenia a pripraviť ju na vstup zahraničného investora. „Banka sa musí stať pre potenciálneho strategického investora skutočným partnerom,“ zdôraznil L. Vaškovič na stretnutí s novinármi. Vonkajšie prostredie podľa neho neumožňuje expanziu, je preto potrebné hľadať zdroje vo vnútri banky a to predovšetkým v oblasti všeobecných prevádzkových nákladov. Zároveň pripomenul, že prvé rokovania so zahraničnými investormi už prebehli na úrovni Svetovej banky. Podľa L. Vaškoviča je potrebná nielen reštrukturalizácia ale aj legislatívna zmena postavenia veriteľa. „Pokiaľ sa nezmení legislatívne postavenie veriteľa, nebude možné banku ozdraviť,“ zdôraznil. Cieľom banky je dosiahnuť výšku všeobecných prevádzkových nákladov na úrovni roka 1996. „V tomto roku však tieto náklady budú predstavovať približne úroveň minulého roku, kedy v porovnaní s rokom 1996 boli vyššie o 1 mld. Sk,“ zdôraznil V. Vaškovič. Upozornil, že znižovanie prevádzkových nákladov sa pri osobných nákladoch prejavilo poklesom počtu zamestnancov o 800 ľudí. Viceprezident banky František Szikhart informoval, že kapitálová primeranosť banky by mala byť ku koncu tohto roka ešte nižšia ako v minulom roku, kedy predstavovala 6,23 %. Pritom upozornil, že aj napriek vysokému objemu klasifikovaných úverov má banka úvery poskytnuté VSŽ Holding zabezpečené likvidnými zárukami. „Väčšina klasifikovaných úverov nebola spôsobená zlými rozhodnutiami ale charakterom ekonomického prostredia,“ zdôraznil. Pripomenul pritom, že banke nevyhovuje súčasná metodika účtovania klasifikovaných pohľadávok a podľa metodiky navrhovanej VÚB by sa tento objem zredukoval na polovicu. Prezident banky zároveň informoval, že VÚB prehodnotí a pozastaví reprezentáciu v Moskve z dôvodu celkovej situácie v Rusku. Na margo hypotekárnych úverov uviedol, že poskytnutie hypotekárnych úverov vo výške 1 mld. Sk má na štátny rozpočet dopad len 30 mil. Sk. Únosný úrok na hypotekárny úver by sa podľa neho mal pohybovať pod 10 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS