ČLÁNOK
Noví akcionári Globtelu sa ujali práv
3. septembra 2001

Noví akcionári mobilného operátora Globtel, a.s. sa na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) spoločnosti plne ujali svojich práv. Celkovo 36-percentný balík akcií získalo desaťčlenné konzorcium pod vedením New Europe Fund, fondu patriaceho do skupiny AIG a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Podľa informácií agentúry SITA presadili zástupcovia konzorcia svojich kandidátov do predstavenstva a dozornej rady Globtelu.

Zmluva medzi piatimi energetickými podnikmi a lídrami konzorcia o kúpe 36 % akcií spoločnosti Globtel bola podpísaná v polovici júna. Kúpna cena predstavovala celkovo 180 mil. USD. Väčšinovým, 64-percentným vlastníkom Globtelu, aj naďalej zostáva France Telecom.

Fondy v správe AIG sa na investícii pri nákupe akcií spoločnosti Globtel vo výške 180 mil. USD podieľali viac ako polovicou. New Europe Fund, ktorý bol vedúcim investičný fondom kupujúceho konzorcia, sídli vo Varšave a spravuje majetok v hodnote 320 mil. USD. Americká skupina AIG so sídlom v New Yorku však odmietla zverejniť rozdelenie nadobudnutých akcií medzi členov konzorcia.

EBRD investovala do transakcie 20 mil. USD, čo predstavuje 4 % akcií Globtelu. Konzorcium kupujúcich zahŕňalo aj ďalší investičný fond skupiny AIG, Emerging Europe Infrastructure Fund. V konzorciu ďalej figurovali Polish Enterprise Fund IV spravovaný varšavskou firmou Enterprise Investors, ďalší poľský fond v správe spoločnosti Innova Capital, americká finančná spoločnosť MetLife a PartCom, fond zameraný na investície do mediálneho a telekomunikačného odvetvia a e-business.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS