ČLÁNOK
Novembrový prebytok zahraničného obchodu bol medziročne takmer dvojnásobne vyšší
8. januára 2021

Celkový vývoz tovaru v novembri podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu SR dosiahol 7,5 mld. eur. Medziročne tak vzrástol o 2,5 % a je to druhá najvyššia hodnota roka na úrovni historických maxím. Vývoz tovaru a služieb zo Slovenska rastie šiesty mesiac po sebe. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 1,1 % na 7,3 mld. eur. Dovoz rástol po ôsmich mesiacoch poklesu vďaka importu tovaru z krajín EÚ. Kladné saldo zahraničného obchodu dosiahlo objem 222,9 mil. eur. Novembrový prebytok tvoril síce len štvrtinu rekordných októbrových hodnôt, stále bol však takmer dvojnásobne vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Rast vývozu v najpodstatnejšej triede zahraničného obchodu SR – stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj automobilový priemysel, napriek tomu, že tretí mesiac po sebe spomalil tempo, ovplyvnil aj v novembri priaznivý vývoj slovenského exportu. Z deviatich tried vykázali kladné saldo, teda prebytok vývozu nad dovozom, len dve, ale najobchodovanejšie triedy, u ostatných prevyšoval dovoz tovaru nad vývozom. Vývoz v triede strojov o viac ako miliardu eur prevyšoval dovoz. Prebytok v tejto triede bol vyšší o 15,2 % oproti stavu v novembri 2019.

Export strojov a prepravných zariadení dosiahol v novembri 5,1 mld. eur a bol druhý najvyšší za posledné desaťročie. V medziročnom porovnaní vzrástol do štátov mimo EÚ o 37,6 %, ale sem smeruje len viac ako štvrtina vývozu strojov a prepravných zariadení. Do členských krajín EÚ export klesol o 3,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS