ČLÁNOK
November výrazne prehĺbil deficit zahraničného obchodu
28. decembra 2000

Slovensko v novembri vyviezlo tovar v hodnote 53,579 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast o 29,8 %. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 61,965 mld. Sk a v porovnaní s novembrom 1999 vzrástol dovoz o 36,6 %. Ako informoval Štatistický úrad SR, saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 8,387 mld. Sk. Ide o najvyšší tohtoročný mesačný schodok. V októbri zaznamenalo Slovensko deficit obchodnej bilancie 5,804 mld. Sk.

V januári až novembri vývoz tovaru medziročne vzrástol o 30,6 % na 502,9 mld. Sk (11,8 mld. EUR). Do Slovenskej republiky sa za 11 mesiacov doviezol tovar v hodnote 534,6 mld. Sk (12,6 mld. EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 26,3 %. Saldo zahraničného obchodu bolo celkovo pasívne v objeme 31,7 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 sa znížilo o 6,4 mld. Sk, čiže o 16,8 %. Novembrový deficit tak predstavuje viac ako štvrtinu celkového schodku obchodu za 11 mesiacov.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vo vývoze Slovenskej republiky medziročne posilnil najmä vývoz do Nemecka o 25,1 %, Českej republiky o 25,4 %, Talianska o 37,5 %, Rakúska o 34,8 %, Poľska o 45,7 %, Maďarska o 41 % a Francúzska o 34,1 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení vzrástol vývoz do krajín EÚ o 29,6 % a tvoril tak 59,3 % z celkového vývozu SR. Export do krajín OECD sa zvýšil o 30,6 % a na celkovom vývoze SR sa podieľal až 91,7 %. Vývoz do krajín CEFTA vzrástol o 32,9 % a tvoril 30,2 % z celkového vývozu SR.

Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám dovozu medziročne vzrástol dovoz z Nemecka o 20,9 %, z Ruska až o 83,8 %, z Českej republiky o 10,6 %, Talianska o 10 %, Rakúska o 4,7 %, Francúzska o 7,9 %, Poľska o 37,1 %, Spojeného kráľovstva o 38,2 %, Španielska o 123,3 % a Maďarska o 12,8 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 19,8 % a tvoril tak 49,3 % z celkového dovozu. Z krajín OECD sme zvýšili import o 17,8 % a na celkovom dovoze SR sa podieľal 75,1 %. Z krajín CEFTA sa doviezlo o 15,2 % viac tovarov a tento dovoz tvoril 21,5 % z celkového objemu importu.

Najvyššie pasívne saldo zaznamenalo Slovensko tradične v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom, kde bolo 85,8 mld. Sk. Schodok obchodu so Španielskom a Japonskom bol zhodne 8,5 mld. Sk, deficit s Čínou dosiahol 7 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom vo výške 20,7 mld. Sk, nasledovalo Maďarsko (13,2 mld. Sk), Taliansko (13,1 mld. Sk), Poľsko (13 mld. Sk), Česká republika (8,9 mld. Sk), Francúzsko (6,2 mld. Sk) a Holandsko (4,9 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS