ČLÁNOK
Novelizácia zákona č. 566/1992 Zb. o NBS
22. apríla 1997

Prospelo by, keby všetci, ktorí sa o túto novelu zaujímajú, rozlišovali bankový dohľad od štátneho dozoru. Obidva sú charakterizované v zákone o NBS. Predmetom dohľadu je kontrola tých bánk, ktoré prijímajú vklady od podnikateľov a od obyvateľstva. Bankový dohľad dohliada, ako banky disponujú s týmito vkladmi – táto činnosť aj zostane v právomoci NBS. Naopak, štátny dozor nad bankami vykonáva funkciu určitého istenia (záruky) v prípadoch, v ktorých je štátny rozpočet priamo alebo nepriamo spoluúčastný. Má jediný cieľ: neohroziť štátny rozpočet, za ktorý je zodpovedná vláda, resp. MF SR. Štátnemu dozoru podlieha i Exportná a importná banka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS