ČLÁNOK
Novelizácia zákona č. 566/1992 Zb. o NBS
22. apríla 1997

Prospelo by, keby všetci, ktorí sa o túto novelu zaujímajú, rozlišovali bankový dohľad od štátneho dozoru. Obidva sú charakterizované v zákone o NBS. Predmetom dohľadu je kontrola tých bánk, ktoré prijímajú vklady od podnikateľov a od obyvateľstva. Bankový dohľad dohliada, ako banky disponujú s týmito vkladmi – táto činnosť aj zostane v právomoci NBS. Naopak, štátny dozor nad bankami vykonáva funkciu určitého istenia (záruky) v prípadoch, v ktorých je štátny rozpočet priamo alebo nepriamo spoluúčastný. Má jediný cieľ: neohroziť štátny rozpočet, za ktorý je zodpovedná vláda, resp. MF SR. Štátnemu dozoru podlieha i Exportná a importná banka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS