ČLÁNOK
Novela zákona o verejnom obstarávaní prinesie úsporu o 10 %
28. júna 2001

Novela zákona o verejnom obstarávaní prinesie v tomto procese úsporu 7 až 10 %. Na tlačovej besede po rokovaní vlády to uviedol vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje obstarávanie v limitoch od 250 tis. Sk do 500 tis. Sk a od 500 tis. Sk do 1 mil. Sk.

Úspory tzv. podprahového obstarávania podľa Mikloša vyplynú zo zavedenia súťažného prostredia, ktoré zníži cenu ponúk. Zvýši sa tiež transparentnosť procesu a zredukuje sa korupcia. Novela podľa vicepremiéra určuje jednoduchší postup pri podprahovom verejnom obstarávaní a skracuje niektoré lehoty.

Ak ide o obstarávanie pri tovaroch a službách v hodnote od 250 tis. Sk do 500 tis. Sk a obstarávanie pri prácach v hodnote od 500 tis. Sk do 1 mil. Sk, označuje sa táto metóda ako podprahová metóda s vyššou cenou. Podľa novely sa obstarávateľ môže rozhodnúť, či použije formu užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením. Základnou podmienkou tohto postupu obstarávania je zaslanie výzvy minimálne trom podnikateľom a zverejnenie výzvy verejne prístupným spôsobom, napríklad prostredníctvom internetu, či na vývesnej tabuli obstarávateľa, teda nie v obchodnom vestníku, ako je to pri verejnom obstarávaní.

Na výzvu môžu reagovať aj uchádzači alebo záujemcovia, ktorým obstarávateľ výzvu nezaslal. V prípade, že predloží ponuku iba jeden uchádzač, nie je to dôvod na zrušenie verejného obstarávania. Pri uzavieraní zmlúv obstarávateľ predpokladanú cenu predmetu obstarávania stanovuje v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk alebo v deň odoslania výzvy na rokovanie.

V prípade obstarávania tovarov a služieb v hodnote do 250 tis. Sk a obstarávania prác v hodnote do 500 tis. Sk ide o podprahovú metódu s nižšou cenou. V tomto prípade sa upravuje najjednoduchší postup, ktorý vychádza z rokovacieho konania bez zverejnenia. Výber uchádzača uskutočňuje obstarávateľ na základe prieskumu trhu, napríklad z aktuálnych katalógov alebo prostredníctvom telekomunikačného zariadenia. Novela by podľa Mikloša mala vstúpiť do platnosti pravdepodobne na jeseň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS