ČLÁNOK
Novela zákona o ochrane vkladov sa ráta so znížením náhrady za nedostupné bankové vklady
19. júla 2001

V návrhu novely zákona o ochrane vkladov sa ráta so znížením náhrady za nedostupné bankové vklady. Tá by podľa návrhu mala predstavovať 90 % z nedostupných bankových vkladov.

Dôvodom pre prijatie týchto opatrení sú podľa vlády poznatky z vyplácania náhrad za nedostupné vklady v doterajších troch skrachovaných bankách. Doterajšia 100-percentná ochrana vkladov do 30-násobku priemernej mesačnej mzdy totiž podporovala vklady do bánk s vyššími úrokmi, bez ohľadu na rizikovosť vkladov v týchto inštitúciách. Aj preto sa neobvykle zvýšili úroky. „Cieľom takejto úpravy je potlačiť morálny hazard a viesť vkladateľov k zvýšeniu ich obozretnosti pri výbere bánk, do ktorých si ukladajú svoje vklady,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Výška chránených vkladov po prijatí novely by mala ostať na doterajšej úrovni, ktorá predstavuje 30- násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (339 450 Sk), pričom z tejto sumy bude chránených iba 90 percent. Táto hranica by sa však mala od 30. júna 2002 zvýšiť na 40-násobok priemernej mzdy a od vstupu do Európskej únie by mala dosiahnuť hranicu 20 000 euro. Pri kurze 42,595 SKK/EUR to predstavuje 851 900 Sk.

Vláda taktiež navrhuje rozšírenie rozsahu chránených vkladov aj na bankové vklady vybraných druhov nepodnikateľských právnických osôb neziskového charakteru. Rozširovanie ochrany vkladov by malo byť zamerané na nadácie, neinvestičné fondy, združenia občanov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ochrana vkladov by sa mala týkať aj fyzických podnikateľských osôb.

Od vstupu do EÚ novela ráta so zaradením ochrany vkladov aj pre právnické podnikateľské osoby. Okrem už uvedených zmien a doplnkov sa predloženým návrhom zákona má zabezpečiť tiež úprava a spresnenie viacerých ďalších ustanovení v doterajšom zákone o ochrane vkladov, predovšetkým úprava ustanovení o ročných príspevkoch a o mimoriadnych príspevkoch bánk do Fondu ochrany vkladov (FOV), úprava definície vkladov chránených zákonom, úprava ustanovení o zložení niektorých orgánov FOV, ako aj úprava ustanovení o spôsobe preukazovania práva vkladateľov na náhradu za nedostupné vklady z FOV. Návrh novely zákona o ochrane vkladov by mal taktiež zjednotiť ochranu vkladov v komerčných bankách a stavebných sporiteľniach, pri ktorých ochrana vkladov v súčasnosti predstavuje 60-násobok priemernej mzdy v ekonomike.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS