ČLÁNOK
Novela zákona o Eximbanke upraví jej vzťah k ŠR
10. marca 1999

Riadiť by sa pritom mala komerčným a poistným právom. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval viceguvernér Eximbanky Milan Milko. Novela podľa neho vychádza z podkladov zákonov o eximbankách v zahraničí.
Podľa viceguvernéra bude novela upravovať aj vzťah k štátnemu rozpočtu. Doteraz totiž Eximbanka nemá vyčlenenú osobitnú kapitolu v ŠR. K zmene tohto vzťahu by podľa M. Milka malo dôjsť v rámci projektu štátnej pokladnice.
Eximbanka vznikla 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č. 80/1997. Úlohou Eximbanky je financovanie vývozných a dovozných úverov, ako aj ich poisťovanie. Celková bilančná hodnota banky v roku 1999 má podľa návrhu rozpočtu dosiahnuť výšku 5,1 mld. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením je rozpočtovaný vo výške 239,187 mil. Sk (po zdanení 103, 440 mil. Sk) pri celkových nákladoch 442, 294 mil. Sk a celkových výnosoch 567, 460 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS