ČLÁNOK
Novela zákona o DPH zvýši počet platiteľov dane
19. marca 2001

S účinnosťou od začiatku roka 2003 by sa mala znížiť hranica obratu za tri po sebe nasledujúce mesiace, pri ktorej budú mať podnikatelia povinnosť registrovať sa ako platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). V súčasnosti táto hranica predstavuje 750 tis. Sk, podľa navrhovanej novely zákona o DPH, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR, by mala klesnúť na 500 tis. Sk, čím by sa rozšíril aj okruh platiteľov tejto dane. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Ako dodala, počas odloženia účinnosti bude na Slovensku prebiehať reforma daňovej správy, ktorá by mala prispieť k efektívnemu vymáhaniu DPH pri nezvyšovaní počtu pracovníkov daňových úradov. Práve DPH totiž v súčasnosti predstavuje oblasť s najväčšími daňovými únikmi a nedoplatkami. Podľa ministerky preto bude potrebné sústrediť činnosť na predpis, výber a vymáhanie dane a nie na zvyšovanie počtu jej platiteľov.

Začiatok roka 2003 by mal byť podľa Schmögnerovej tiež najskorším termínom na úpravu podmienok na odpočet daní, ktorý by mal vyriešiť asymetriu pri platení a vrátení dane. Ministerka zároveň očakáva, že počas odkladného účinku tejto časti zákona sa zlepší platobná schopnosť a disciplína slovenských podnikov, ktorá takýto krok umožní.

Od budúceho roka by sa mal tiež zaviesť mechanizmus refundácie dane zahraničným fyzickým osobám pre tovar neobchodného charakteru a vrátenia dane zahraničným podnikateľom. Podľa Schmögnerovej je v súčasnosti ťažké odhadnúť finančný dopad refundácie, ministerka však odhaduje dopad na štátny rozpočet vo výške 500 mil. Sk. V legislatívnej úprave týkajúcej sa zahraničných fyzických osôb uvažuje ministerstvo financií so stanovením minimálnej hodnoty nákupu vo výške 6 000 Sk, pri ktorej bude mať fyzická osoba nárok na vrátenie dane. V tomto prípade by mali byť podľa B. Schmögnerovej zo zvýhodnenia vylúčené potraviny a všetky výrobky, ktoré sú zaťažené spotrebnými daňami. V prípade refundácie DPH zahraničným podnikateľským subjektom rezort financií navrhuje, aby boli z tohto zvýhodnenia vylúčené napríklad pohonné látky s výnimkou motorovej nafty pre nákladné vozidlá, alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, ubytovacie a stravovacie služby, zábavné služby, prenájom a predaj automobilov, čo je podľa ministerky plne kompatibilné s praxou v štátoch EÚ.

Novela zákona o DPH by mala zároveň priniesť úpravu zdaňovania cestovných kancelárií. Ako ministerka dodala, zámerom tejto novely je prispôsobenie slovenskej zákonnej normy legislatíve Európskej únie. Vychádza pritom z negociačnej pozície kapitoly 10 zaoberajúcej sa problematikou daní. Slovensko podľa šéfky rezortu financií požiada o prechodné obdobie zaradenia niektorých tovarov a služieb do zníženej kategórie pre určenie dane počas 5 rokov po vstupe do Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS