ČLÁNOK
Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení je pripravená
11. apríla 2002

Vláda s pripomienkami schválila návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení (DDP). Účelom novely je upraviť oblasť DDP v súlade so smernicami Európskej únie (EÚ). Nová úprava okrem iného umožní prevod prostriedkov vedených na dôchodkovom účte poistenca do existujúceho systému v príslušnom členskom štáte EÚ.

Nárok na výplatu doplnkového starobného dôchodku by mal poistený občan získať až po dosiahnutí dôchodkového veku. Podľa súčasnej legislatívy môže klient po ukončení minimálnej dĺžky platenia príspevkov túto dávku poberať už po dovŕšení 50 rokov. Novela ustanovuje povinnosť zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú rizikové práce, uzatvoriť s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu. Na základe tejto zmluvy poisťovni odvádza príspevky za zamestnancov.

Predpis upravuje tiež rozsah a použitie peňažných prostriedkov, s ktorými má poisťovňa právo hospodáriť tak, aby sa dodržal princíp voľného pohybu kapitálu v krajinách EÚ. Prijatím novely sa v tomto roku znížia príjmy štátneho rozpočtu asi o 50,3 mil. Sk, a z dôvodu neodvedenej dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania od asi 100 tisíc poistencov. V rokoch 2003 a 2004 by mali byť z tohto dôvodu príjmy štátneho rozpočtu nižšie asi o 100,6 mil. Sk. Novela by sa mala uplatňovať v praxi od júla tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS