ČLÁNOK
Novela zákona o dani z príjmov ide do vlády bez rozporov
1. augusta 2003

Ministerstvo financií (MF) pri medzirezortnom pripomienkovom konaní o novele zákona o dani z príjmov, ktorým sa zavádza rovná daň, oslovilo 37 pripomienkovacích miest, ktoré zaslali 119 zásadných pripomienok. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister financií Ivan Mikloš. Väčšinu pripomienok vyriešili v legislatívnom procese, niektoré prerokovali na rozporovom konaní začiatkom tohto týždňa, pričom sa podarilo vyriešiť všetky zásadné pripomienky. „Zákon ide do vlády bez rozporov,“ konštatoval Mikloš. Jedinou otvorenou zostala pripomienka, či zdaňovať odchodné u sudcov. Oproti pôvodnej koncepcii sa odchodné u silových zložiek bude zdaňovať. Zdaňovanie bude postupne narastať 5 rokov. Vláda rozhodne, či takýto režim bude platiť aj pri odchodnom aj u sudcov. MF tiež akceptovalo zvýšenie úrovne paušálnych výdavkov z 20 na 25 % pri živnostiach.

Pri stretnutí s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) deklaroval názor, že vláda nechce zhoršiť pozíciu MVO. Minister financií sa ale nevyjadril k 18 hlavným pripomienkam, ktoré ministerstvu adresovala iniciatíva „Občania sebe“, ktorá združuje asi 130 MVO. Reforma podľa Mikloša nezhoršuje podmienky pre tretí sektor. „Neprijateľnou je skutočnosť, aby podnikateľská činnosť MVO bola oslobodená od dane, pretože to zakladá škodlivú konkurenciu a nerovnaké postavenie na trhu a možnosť existencie odpočítateľnej položky pri daroch,“ dodal Mikloš. Aj v otázkach bytovej výstavby a doplnkového dôchodkového sporenia presadzuje MF priamu podporu a nie znižovanie daňového základu, pretože to podľa Mikloša narúša základnú filozofiu daňovej reformy. MF akceptuje asignáciu 1 % dane u právnických a fyzických osôb, pričom sú ochotní rokovať o zvýšení percenta asignácie, ak by sa zhoršilo postavenie MVO. Pri správe asignácie dane dohodli zjednodušenie administratívneho postupu. Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznania, nebudú musieť podávať formulár o darovaní 1 % dane zvlášť, ale bude súčasťou daňových priznaní.

Zvyšovanie spotrebných daní podľa Mikloša dramaticky neovplyvní kúpyschopnosť obyvateľstva, pričom fiškálnymi dôsledkami bude zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu o 3 mld. Sk. „Vývoj v zahraničnom obchode potvrdzuje pozitívny ekonomický vývoj, optimistické odhady výrazného medziročného zlepšenia deficitu ZO sú teda reálne,“ uzavrel Mikloš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS