ČLÁNOK
Novela zákona o CP v ČR sa dotkne aj slovenských občanov
11. decembra 2000

Novela zákona o cenných papieroch, ktorá začne v ČR platiť od 1. januára 2001, ovplyvní aj slovenských majiteľov cenných papierov (CP) českých spoločností. Upozornil na to riaditeľ RM-Systému, a.s., Praha (RM-S) Lubomír Štícha. Podľa odhadov majú slovenskí majitelia v ČR 200 – 300 tis. účtov cenných papierov, pričom až 80 % z týchto investícií má veľmi nízku hodnotu.

Novela zákona o CP rozdelí od 1. januára 2001 cenné papiere v ČR na registrované a neregistrované. Zatiaľ čo doteraz schvaľoval verejnú obchodovateľnosť CP regulačný orgán, na základe novely rozhoduje o zaradení CP na trh samotný organizátor trhu. Novela stanovila minimálnu veľkosť trhovej kapitalizácie emisie akcií na verejnom trhu na 1 mil. eur. Aspoň štvrtina menovitej hodnoty emisie musí byť zároveň rozptýlená medzi verejnosť. „Stanovenú minimálnu trhovú kapitalizáciu nesplní väčšina akcií z emisií, ktoré sú na trhu RM-S,“ povedal L. Štícha. Jednotlivé trhy majú možnosť udeliť v niektorých prípadoch výnimku.

RM-Systém musí do polovice budúceho roka rozhodnúť o tom, s ktorými titulmi sa bude na jeho trhu obchodovať. Zostávajúce emisie, ktoré nezaregistruje, do konca roka 2001 zo svojho trhu vyradí. „Vyradenie emisií z trhu z dôvodu nesplnenia podmienok pre registráciu znamená, že sa s danou emisiou nebude obchodovať na verejnom trhu a akcionár bude mať minimálnu možnosť svoje akcie predať,“ vysvetlil L. Štícha.

Z vyše 1300 emisií, s ktorými sa v súčasnosti obchoduje na českom RM-S, ostane podľa neho na trhu maximálne 600. „Pokiaľ chcú slovenskí občania svoje české akcie predať na verejnom trhu, mali by to stihnúť zrealizovať do konca budúceho roka najmä na obchodným miestach RM-S,“ zdôraznil riaditeľ RM-S. Obchodné miesta sa však nachádzajú iba na území ČR. Občania môžu využiť aj služby slovenských spoločností, ktoré tieto služby ponúkajú.

V roku 2001 pripravuje český RM-S spustenie projektu obchodovania s derivátmi, ktorý je založený na spolupráci s Viedenskou burzou. Na Viedenskej burze sa bude realizovať samotné obchodovanie a RM-S bude prenášať pokyny zákazníkov. Okrem opcií a futures na český akciový index CTX bude nový projekt ponúkať aj kontrakty na ostatné stredoeurópske akciové indexy patriace medzi tzv. CECE indexy (maďarský akciový index HTX a poľský akciový index PTX). V ponuke budú aj kontrakty na ruský akciový index RTX a index depozitných certifikátov na ruské akcie RDX. Prvé obchody s derivátmi by sa mohli uskutočniť v druhom štvrťroku 2001.

Od 3. mája 1999 ponúka RM-S možnosť obchodovania prostredníctvom internetu. Do konca minulého roka sa jeho prostredníctvom uzavreli obchody za vyše 50 mil. Kč, v tomto roku to za jedenásť mesiacov bolo už 385 mil. Kč. RM-S registruje v súčasnosti 1160 registrovaných zákazníkov, z toho 15 zo Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS