ČLÁNOK
Novela zákona o ČNB definitívne platná
7. decembra 2000

Poslanecká snemovňa ČR schválila prezidentom vrátený návrh zákona o Českej národnej banke (ČNB). Za návrh hlasovalo z celkových 169 prítomných poslancov 122 a proti bolo 46 poslancov. Po vstupe novely do platnosti 1. januára 2001 je pravdepodobné, že na návrh prezidenta ČR alebo niektorej z malých politických strán bude kvôli ústavným nezrovnalostiam zaslaná sťažnosť Ústavnému súdu ČR.

Všetci prítomní poslanci za stranu ODS hlasovali za návrh a podľa Václava Klausa novela pomôže českej ekonomike. Naproti tomu prezident ČR, rovnako ako malé politické strany a tiež Európska únia považujú schválené znenie novely zákona o ČNB za výrazný zásah do nezávislosti banky a podľa nich povedie k jej zásadnému obmedzovaniu.

Navyše sa v novele vyskytujú ustanovenia, ktoré jasne odporujú Ústave ČR. Prezident napríklad upozorňuje na to, že zatiaľ čo ústava hovorí o tom, že hlavným cieľom centrálnej banky je zabezpečovanie menovej stability, novela uvádza zabezpečovanie cenovej stability. Podľa vyjadrenia vlády ide len o iné pomenovanie rovnakého hlavného cieľa. Ďalším problémom je spôsob menovania bankovej rady. Novela predpokladá, že prezident vyberá členov rady na základe návrhu vlády. Ústava však dáva prezidentovi jasným spôsobom výlučné právo menovať členov bankovej rady na základe svojho uváženia.

Tieto rozpory sa vláda podľa vyjadrenia ministra financií Pavla Mertlíka, predkladateľa novely, rozhodla pred niekoľkými týždni odstrániť. Začala preto rokovanie s ČNB o harmonizačnej novele, ktorá by mala byť predložená Poslaneckej snemovni na jar budúceho roka. Finanční analytici novele najviac vytýkajú snahu kontrolovať financie ČNB. Ako problematické vidia predovšetkým ustanovenie o dvojitom rozpočte ČNB – malom a veľkom, keď prevádzkovú časť rozpočtu bude musieť byť schvaľovať Poslanecká snemovňa. Analytici kritizujú aj nutnosť dohody s vládou o cieľovej inflácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS