ČLÁNOK
Novela zákona o cenných papieroch zemní podmienky verejného prísľubu
29. marca 2001

Pripravovaná novela zákona o cenných papieroch bude mať v sebe zakomponovaný model verejného prísľubu, ktorý bude vychádzať z prístupu ext post. Znamená to, že ak niekto získa viac ako 30 percent akcií, bude musieť nadobudnúť cez verejný prísľub aj ostatné cenné papiere. Uviedol to Michal Horváth, člen Rady Úradu pre finančný trh.

Pre verejný prísľub by mali byť stanovené hranice 33, 66 a pravdepodobne aj 50 percent podielu na základnom imaní akciovej spoločnosti, poznamenal Horváth.

„Verejný prísľub by mal vyhlasovať len ten, kto chce prekonať príslušnú hranicu,“ poznamenal člen rady ÚFT. Nový model by mal urobiť z verejného prísľubu efektívnejší nástroj ochrany menšinových akcionárov.

Za relatívny problém Horváth považuje to, ak niekoľko subjektov koná v zhode a nadobudne viac ako je zákonom stanovený limit pre vyhlásenie verejného prísľubu. Štátny dozor nemá v súčasnosti k dispozícii dosť nástrojov na overenie konania v zhode. Podľa Horvátha pre menšinových akcionárov je jediným riešením ak sa obrátia na súdy. „Nie sme dostatočne vybavení právomocamii a nemáme ani skúsnosti,“ poznamenal Horváth. Súčasne poznamenal, že skúsenosti s riešením akcionárskych problémov má na Slovensku málo skupín.

ÚFT nemôže prísť do ľubovoľnej spoločnosti a kontrolovať zmluvy, ktoré by napovedali o konaní v zhode. Predbežným opatrením súdu sa dá dohodnúť, že ten kto porušením zákona nadobudol akcie, má pozastavená práva výkonu akcionárskych práv. Igor Hornák, predseda Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi tvrdí, že podobné kroky vedú k „výchove manažmentu“ firiem.

Ochrana menšinových akcionárov podľa Hornáka súvisí s tým, ako sa financuje slovenská ekonomika. Vo väčšine prípadov ide o dlhové financovanie a nie financovanie cez kapitálový trh. „Možnosť získať kapitál dáva ekonomike rozvojové impulzy a nestáva sa len montážnou halou vyspelých krajín,“ poznamenal Hornák. Podľa neho zákon by mal zabrániť aj tomu, aby spoločnosť nemohla vydať iné ako verejne obchodovateľné akcie, alebo také, ktorými získa viac ako 30 percent hlasovacích práv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS