ČLÁNOK
Novela zákona o bankách umožní konsolidovaný bankový dohľad
29. januára 2001

Hlavným prínosom pripravovanej novely zákona o bankách by malo byť uskutočňovanie bankového dohľadu Národnou bankou Slovenska (NBS) na konsolidovanom základe. Novela by mala napomôcť stabilite a udržateľnému rastu bankového sektora. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ sekcie finančného trhu Ministerstva financií SR (MF) František Palko.

Novela zákona podľa neho umožní NBS získavať všetky potrebné informácie týkajúce sa nielen samotných bánk, ale aj firiem, s ktorými banka tvorí celok a vykonávať v nich dohľad na mieste. V prípade, že centrálna banka zistí, že spolupráca banky s niektorou spoločnosťou nevytvára vhodné podmienky potrebné na plnenie záväzkov voči klientom banky, môže ich spoluprácu zakázať.

Ďalším prínosom novely by mala byť podpora hypotekárneho obchodovania súvisiaca s rozšírením možnosti záložného práva o rozostavané nehnuteľnosti. Možnosť priebežného financovania výstavby hypotekárnymi úvermi tak podľa F. Palka vytvorí vážnu konkurenciu stavebným sporiteľniam.

Súčasný návrh zákona sprísňuje požiadavky na členov štatutárneho orgánu, dozornej rady a vedúceho vnútornej kontroly a auditu banky. Členovia dozornej rady a štatutárneho orgánu budú priamo niesť zodpovednosť a v prípade zanedbania povinnosti im môže byť udelená pokuta do výšky 1 mil. Sk. Sprísnené budú tiež požiadavky na akcionárov pri udeľovaní povolenia pôsobiť ako banka. Tí budú musieť preukázať previazanosť finančných a majetkových väzieb. Novela zákona o bankách rovnako zakáže hradenie nákladov bankou na poistenie zodpovednosti za škody pri výkone poistenia a podobné poistenie členom štatutárnych orgánov.

Ako dodala ministerka financií Brigita Schmögnerová, práce na začlenení bankového dohľadu NBS medzi právomoci Úradu pre finančný trh pokračujú. Takéto prepojenie je podľa nej z dôvodu integrácie finančných trhov potrebné. Návrh zákona o bankách je preto podľa Palka kompatibilný so zákonmi o cenných papieroch, správcovských spoločnostiach aj o poisťovniach.

Vládny návrh zákona o bankách je zaradený do prvého čítania počas utorkového zasadnutia Národnej rady SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS