ČLÁNOK
Novela zákona o bankách posilní právomoci bankového dohľadu
18. mája 1999

Novela zákona o bankách, ktorá bola prerokovaná na pravidelnej porade Ministerstva financií SR, sa koncentruje na dve oblasti. Prvá sa orientuje na posilnenie právomoci bankového dohľadu, ktorý bude mať napríklad právo zmeniť stanovy bánk, rozhodovať o znížení základného imania v prípade dosiahnutia straty, odvolávať vedúcich pracovníkov, členov orgánov banky a zúčastňovať sa na zasadaniach všetkých orgánov. Na dnešnom stretnutí s novinármi to uviedol generálny riaditeľ sekcie finančného trhu Ministerstva financií (MF) SR Michal Horváth. Druhou oblasťou sú hypotekárne obchody, kde novela umožní pôsobiť v tejto oblasti aj pobočkám zahraničných bánk.
Dôležitou zmenou je príspevok na hypotekárny úver zo štátneho rozpočtu, ktorý by mohol umožniť dostupnosť úveru pre širšie spektrum občanom, pričom konkrétna výška tohto príspevku bude určená v zákone o štátnom rozpočte. Novela rieši aj problémy, ktoré vznikli pri činnosti nebankových subjektov a obsahuje opatrenia na zníženie priestoru na podnikanie týchto spoločnosti.
Novela zákona o stavebnom sporení obnovuje inštitút priateľského sporiteľa, čo je subjekt, ktorý si nenárokuje na stavebný úver, dostáva štátnu prémiu a po ukončení cyklu môže použiť prostriedky len na zákonom stanovený účel. Taktiež umožňuje, aby sporiteľmi boli právnické osoby, ktoré nepoberajú štátnu prémiu, ale budú mať možnosť získať stavebný úver za tých istých podmienok ako fyzické osoby. „Novela obsahuje ustanovenia, ktoré obmedzujú preferovanie právnických osôb pre fyzickými,“ skonštatoval. Dodal, že štátny príspevok bude vyplácaný priamo zo štátneho rozpočtu a nie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS