ČLÁNOK
Novela Obchodného zákonníka prinesie významné zmeny
26. septembra 2001

Novela Obchodného zákonníka (OZ), ktorú by mal v októbri schváliť parlament a nadobudnúť účinnosť by mala od začiatku budúceho roka, prináša viaceré významné zmeny. Ide o veľkú novelu, dôvodom jej vypracovania bola potreba harmonizovať slovenské právo s európskym právom a odstránenie nedostatkov a medzier v súčasnom platnom zákone. Najvýznamnejšie zmeny sa budú týkať zblíženia podmienok pre akciové spoločnosti (a.s.) so spoločnosťami s ručením obmedzeným (s.r.o.). Na prednáške na tému Vybrané otázky návrhu novely OZ to v utorok uviedla vedúca katedry obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského a členka komisie Ministerstva spravodlivosti na prípravu novely Mária Patakyová.

Podľa nej je nepríjemné, že sa čas na oboznámenie s novým znením zákonníka skráti len na niekoľko týždňov. Ako uviedla, napriek tomu, že mala byť novela v parlamente schválená už začiatkom júla, do tretieho čítania sa dostane len v polovici októbra, pričom nadobudnúť účinnosť má už od začiatku budúceho roka.

Významnou zmenou v návrhu je zavedenie zákazu stanovenia limitu zúčastnených akcionárov na určenie platnosti valného zhromaždenia. Novela ruší aj pojem náhradné valné zhromaždenie. Pripúšťa sa len kvórum hlasov zúčastnených akcionárov, potrebné na prijatie niektorých zmien.

Navrhuje sa aj zavedenie nových inštitútov vymožiteľnosti práva, ako žaloba spoločníka, žaloba veriteľov na predstavenstvo kvôli náhrade škody a podobne. Návrh zakotvuje povinnosť podnikov sprístupniť svoje výročné správy, zakladateľské listiny a znalecké posudky. Tieto dokumenty budú povinné uložiť v obchodnom registri. Návrh zákonníka zároveň rozširuje poriadkové pokuty pri nedodržaní týchto povinností.

V oblasti spoločností s r.o. sú dôležitou úpravou ustanovenia o firmách s jediným spoločníkom. Zákon zakazuje ich reťazenie. Tá istá fyzická osoba bude môcť navyše byť spoločníkom najviac troch takýchto firiem. Podiely v spol. s r.o. budú môcť byť aj predmetom záložného práva, bude sa však vylučovať ich dedenie.

V súčasnosti platný obchodný zákonník umožňuje, aby stanovy spoločnosti určili podiel akcionárov, ktorí sa musia zúčastniť na valnom zhromaždení na to, aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné. Súčasná právna úprava takisto umožňuje predstavenstvu zvolať náhradné valné zhromaždenie, ak riadne valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa. Podniky v súčasnosti nie sú povinné sprístupňovať svoje výročné správy, zakladateľské listiny a znalecké posudky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS