ČLÁNOK
Novela Devízového zákona ruší ohlasovaciu povinnosť
11. septembra 2003

Cieľom novely Devízového zákona, ktorú v stredu schválila vláda, je predovšetkým úprava pravidiel vykonávania a sprostredkúvania devízovo regulovaných podnikateľských činností. Novela tiež upravuje postavenie podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia na finančnom trhu a zároveň na devízovom trhu a spresňuje a dopĺňa ustanovenia zákona, ktoré neobmedzujú pohyb kapitálu.

Návrh novely navrhuje novú definíciu devízových obchodov a devízových peňažných služieb, ako aj úpravu podmienok a predpokladov pre udeľovanie devízových licencií na vykonávanie obchodov s cudzou menou a poskytovania devízových peňažných služieb. Zároveň spresňuje okruh povinných subjektov a predmet ohlasovania pri plnení devízovej ohlasovacej povinnosti pre účely zostavenia platobnej bilancie. V Devízovom zákone sa má zrušiť devízová ohlasovacia povinnosť pri dovoze a vývoze peňažných prostriedkov, keďže sa rovnaká colná ohlasovacia povinnosť začlení do Colného zákona.

Predkladaný návrh novely Devízového zákona má taktiež zabezpečiť splnenie záväzku SR voči Európskej únii (EÚ), ktorý vyplýva z negociačného procesu. Úpravou Devízového zákona sa fyzickým osobám – cudzozemcom umožní nadobúdať poľnohospodársku pôdu do vlastníctva hneď po vstupe SR do EÚ. Cudzozemec musí byť štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, musí mať na Slovensku zaregistrovaný prechodný pobyt a hospodáriť na nadobúdanej pôde aspoň tri roky. Súčasťou návrhu novely sú aj niektoré úpravy zákona o Národnej banky Slovenska a zákona o živnostenskom podnikaní, ktorých kľúčové časti zabezpečujú výkon pôsobnosti Národnej banky Slovenska aj v devízovej oblasti.

Predložený návrh zákona nemá mať žiadny dopad na štátny rozpočet ani na ostatné rozpočty verejného rozpočtu. Návrh novely Devízového zákona už v auguste prerokovala Legislatívna rada vlády SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS