ČLÁNOK
Nové zloženie predstavenstva
30. januára 1999

Za ďalších členov predstavenstva boli nominovaní Jozef Čechovič, Milan Blažek, Vladimír Režný, Pavol Janočko a Karol Rakovský. Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Nafty Gbely bol doteraz Juraj Grebáč. Za uplynulý rok predpokladá Nafta Gbely obrat 4,5 mld. Sk a zisk vyše 400 mil. Sk. V poslednom období má podnik problémy s finančnou likviditou, keď eviduje záväzky z obchodného styku presahujúce 400 mil. Sk a pohľadávky za viac ako 700 mil. Sk. Úverová zaťaženosť sa vyšplhala na 2,7 mld. Sk, Nafta sa snaží o jej reštrukturalizáciu. Druhá obchodná vlastní 45,9 % majetku spoločnosti, londýnska Chase Nominees Limited 12,11 %, Všeobecná úverová banka 6,88 %. Akcionárom s 9,9-percentným podielom je aj Slovenský plynárenský priemysel. Nafta Gbely sa zaoberá ťažbou zemného plynu, ropy, gazolínu, výrobou propán-butánu, geologicko-prieskumnými prácami, stavebno-montážnou a strojovo-priemyselnou činnosťou. Rozhodujúcou aktivitou je uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS