ČLÁNOK
Nové vedenie podľa Tótha odstraňuje nedostatky v hospodárení DAM
14. februára 2000

„Tvrdenia týkajúce sa mojej osoby a členov nového vedenia DAM Diósgyőr sú zavádzajúce s tendenciou zvaľovať všetku zodpovednosť za nedostatky v riadení DAM len na nové vedenie. Pripomína mi to situáciu, keď zlodej kričí, chyťte zlodeja,“ uvádza sa v stanovisku k informáciám zverejneným v médiách, ktoré agentúre SITA poskytol predseda predstavenstva spoločnosti Attila Tóth. Štvrtkové Hospodárske noviny (HN) citujú tvrdenie troch členov bývalého vedenia DAM, podľa ktorých nesie plnú zodpovednosť za výrobnú a finančnú krízu hutníckeho podniku A. Tóth a finančný riaditeľ DAM Ján Fucsko, „ktorí sledujú v tomto podniku svoje osobné záujmy.“

„Faktom je, že zmena vedenia v septembri minulého roka bola nevyhnutná z toho dôvodu, že fabrika už vtedy stála pred krachom, lebo elektrárne hrozili vypnutím prúdu. Túto situáciu doslova v hodine dvanástej 25. septembra 1999 zachránila priama úhrada VSŽ, a.s. na účet Severomaďarských elektrární,“ povedal A. Tóth a dodal, že nové vedenie DAM od októbra 1999 začalo presadzovať tvrdý reštrukturalizačný program, ktorému sa bývalé vedenie bránilo s výhovorkou, že kým nie je dostatok peňazí na financovanie výroby, nedá sa nič racionalizovať.

A. Tóth zdôraznil, že hĺbková analýza hospodárenia priebežne odhaľuje veľké rezervy v hospodárení DAM. „Ide predovšetkým o netransparentnosť metód nakupovania surovín, predávanie výrobkov vyvoleným zákazníkom pod cenu, neprimerané čerpanie mzdových nákladov členmi vedenia, zanedbania kontroly kvality, ochrany majetku a udržiavanie prezamestnanosti, na ktorú poukázali samotné odbory,“ vysvetlil. Podiel osobnej zodpovednosti členov bývalého vedenia za tieto nedostatky už skúma novozriadený odbor vnútornej kontroly DAM. „Zvolený spôsob medializovania problematiky DAM považujem zo strany členov bývalého vedenia za poľutovaniahodný čin, ktorý z mojej strany určite bude mať pokračovanie na súde za poškodenie môjho mena,“ povedal predseda predstavenstva DAM na margo vyjadrení Júliusa Langa, Františka Szücsa a Ladislava Slivku. Spomínané nedostatky odstraňuje podľa jeho slov nové vedenie. Súhrnný finančný efekt týchto opatrení doteraz predstavuje mesačnú úsporu približne 150 mil. forintov a výroba v DAM naštartuje od 15. februára.

Vo štvrtkových Hospodárskych novinách sa ďalej uvádza, že bývalí členovia vedenia DAM Tóthovi vytýkajú najmä presadzovanie vlastnej firmy Novitech, zaoberajúcej sa informatikou, pri aktivitách týkajúcich sa spoločnosti. Podľa ich vyjadrenia ju násilne dosadil na zaistenie reštrukturalizácie a riadenie finančných tokov. Na valnom zhromaždení v decembri 1999 vraj rozšíril okruh činností DAM o informačné systémy a založil v Maďarsku vlastnú obchodnú spoločnosť s podobným predmetom činnosti. „Firma Novitech poskytovala na základe zmluvy s DAM Rt. v období apríl – jún 1999 dokázateľné služby v riadení reštrukturalizačného projektu, v zavedení softvéru pre sledovanie nákladov a prenájom počítačov pre tieto činnosti v DAM. Úhrnná čiastka služieb bola 6 000 USD mesačne a po mojom zvolení do predstavenstva DAM v júni 1999 bola táto zmluva ukončená,“ reaguje A. Tóth.

Podľa vyjadrenia pre HN, boli bývalí členovia vedenia DAM ”odstavení manipulovaným konkurzom“. „Podľa stanov odvolanie a menovanie výkonného vedenia je plne v právomoci predstavenstva. Napriek tomu sa predstavenstvo rozhodlo výber kandidátov realizovať verejným konkurzom,“ uviedol A. Tóth. Podľa jeho slov vedúci výberovej komisie bol poradca anglickej firmy Beddows. Odporúčanie výberovej komisie predstavenstvo schválilo a tento návrh podporili aj zástupcovia odborov DAM.

Prípravná fáza obnovenia výroby v DAM Diósgyőr začala v piatok 11. februára. Jej súčasťou je nábeh kyslikárne a zabezpečenie surovín a základného materiálu pre elektrickú pec a kontiliatie, ktoré majú byť spustené do prevádzky v strede budúceho týždňa.

VSŽ získali 68,15 % akcií oceliarní v Diósgyőri (Diósgyőri Acélmüvek Rt. – DAM Rt.) začiatkom januára 1998. Majoritný balík akcií najväčších oceliarní v Maďarsku získali VSŽ za symbolický jeden USD a cena za odkúpenie pohľadávky ÁPV Rt. voči DAM Rt. vo výške 2,823 mld. HUF bola rovnako jeden USD. Súčasťou zmluvy bola aj dohoda o riešení minuloročnej straty DAM-u vo výške takmer 7 mld. HUF, ktorú znášalo Maďarsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS