ČLÁNOK
Nové vedenie Biotiky
23. apríla 1999

Dozorná rada spoločnosti Biotika, a. s., Slovenská Ľupča na svojom včerajšom riadnom zasadnutí poverila výkonom funkcie generálneho riaditeľa Jozefa Raticu. Pred tým však odvolala z tejto funkcie doterajšieho generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Biotiky Miroslava Otčenáša. Dôvodom bolo nesplnenie očakávaných ekonomických ukazovateľov Biotiky v roku 1998 ako aj neplnenie úloh uložených predstavenstvom a dozornou radou počas prvého štvrťroku 1999.
Tieto a ďalšie zmeny vo vrcholových orgánoch Biotiky nadväzujú na rokovanie predstaviteľov jej väčšinového akcionára spoločnosti GV Pharma s Fondom národného majetku SR a Všeobecnou úverovou bankou 20. apríla. GV Pharma na tomto rokovaní konštatovala, že si plní svoje záväzky voči fondu i VÚB.
Biotika Slovenská Ľupča zaznamenala v uplynulom roku pokles výroby. Objem výroby dosiahol v roku 1998 v hodnotovom vyjadrení 1,42 mld. Sk, kým rok predtým to bolo 1,53 mld. Sk. Napriek poklesu výroby o 7,2 % znížila spoločnosť vykázanú stratu takmer dvanásť násobne vďaka predaju svojho obchodného podielu v spoločnom podniku s nemeckým chemickým koncernom Degussa AG z Frankfurtu nad Mohanom – vo firme Fermas. Biotika zaznamenala za rok 1998 stratu 15,32 mil. Sk, zatiaľ čo rok pred tým to bolo až 179,44 mil. Sk.
Biotika Slovenská Ľupča existuje od roku 1953. Zaoberá sa veľkodistribúciou liečiv a biotechnologickou výrobou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS