ČLÁNOK
Nové projekty ZSNP zamerané na rozšírenie výroby
2. júla 1999

Vedenie Závodu SNP, a.s., Žiar nad Hronom (ZSNP), producenta hliníka, rokuje v súčasnosti o rozšírení aktivít svojej dcérskej spoločnosti Slovalco, a.s., ktoré je technicky a obchodne spracované. Ďalším projektom je výroba odliatkov pre Volkswagen (VW) v závode Zlievareň, pre ktorý sa však hľadá strategický partner, aby výroba mohla v priebehu piatich rokov narásť na 7000 ton. Rozpracovaná je štúdia spolupráce na výrobu automobilových diskov, kde sa ráta s až 10 000 t primárnych zlievarenských zliatin. Pre agentúru SITA to uviedol podpredseda predstavenstva ZSNP, a.s., Stanislav Drgoňa.
Výkon ďalšej dcérskej spoločnosti Alufinal, a.s., sa má podľa slov S. Drgoňu zvýšiť o päť percent zvýšením kapacity lisovne, modernizáciou lanovne a zefektívnením výroby stavebných prvkov. Do realizačnej fázy postúpil projekt recyklácie autovrakov.
Slovalco získalo v minulom roku úver na modernizáciu od svojej materskej spoločnosti ZSNP. Jej strata z finančných operácií aj v dôsledku toho narástla v minulom roku z 283 na 422 mil. Sk, pričom polovička z tejto sumy pripadá na spomenuté úvery. Ako však uviedol S. Drgoňa, v júli by mala vláda rokovať o riešení tohto problému a uvoľniť tak priestor pre reštrukturalizáciu týchto úverov aj za možnej účasti zahraničných bánk. „Uľahčilo by to pozíciu materskej spoločnosti aj pri rozhodovaní o rozšírení výroby primárneho hliníka v Slovalcu o tretinu,“ dodal podpredseda predstavenstva.
Podľa podnikateľského plánu schváleného dozornou radou ZSNP v prvom štvrťroku v tomto roku predpokladá skupina ZSNP nárast výroby tovaru o 6 % z 11,7 mld. Sk na 12,5 mld. Sk. Slovalco by malo svoju produkciu zvýšiť o 4 % na 8,4 mld. Sk. Dcérska spoločnosť Alufinal by mala v tomto roku vyrobiť tovar za 1,98 mld. Sk, čo oproti roku 1998 prestavuje 12-percentný nárast. Materská spoločnosť ZSNP, a.s. predpokladá z dôvodu odstavenia výroby hydroxidu hlinitého výrobu tovaru na minuloročnej úrovni.
SNP je materskou spoločnosťou s väčšinovými podielmi v akciových spoločnostiach Slovalco a Alufinal, a v spoločnostiach Strojal, s.r.o., ZSNP-Strojal, s.r.o. a ZSNP-Sto, s.r.o. Celá skupina spoločností ZSNP vykázala za minulý rok konsolidovanú stratu 1,17 mld. Sk, z čoho strata za bežnú činnosť predstavovala 915 mil. Sk a mimoriadna strata 263 mil. Sk. Oproti roku 1997 sa tak celková strata žiarskej hlinikárne zvýšila o 42,7 %. Celá skupina eviduje po piatich mesiacoch tohto roku zisk vo výške 256 mil. Sk. Pôvodný plán pritom rátal so stratou 14 mil. Sk, avšak pokles kurzu Sk mal väčšinou pozitívny dopad na hospodárenie. Rozhodujúci podiel na súhrnnom výsledku má dcérska spoločnosť Slovalco, a.s., ktorá vytvorila zisk 400 mil. Sk, zatiaľ čo plán predpokladal 106 mil. Sk. Naopak Alufinal, a.s., ktorý kupuje hliník od Slovalca v dolárových cenách, vykázal stratu 8,5 mil. Sk namiesto plánovaného zisku 3,7 mil. Sk. Samotná ZSNP, a.s., predpokladanú stratu 123 mil. znížila na 120 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS