ČLÁNOK
Nové možnosti DDP využívajú od januára hlavne lekári<
8. februára 2001

Takmer 10 % zmlúv uzatvorených v januári v Doplnkovej dôchodkovej poisťovni (DDP) Lipa predstavujú osoby, ktorým takýto druh poistenia umožnila novela zákona o DDP účinná od začiatku roka. Poisťovňa pritom uzavrela viac ako 1113 nových zmlúv. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ poisťovne Ivan Medovič.

Ako I. Medovič dodal, k zmene štruktúry poisteneckého kmeňa prispeli hlavne súkromní lekári, ktorí prejavili o doplnkové dôchodkové poistenie najväčší záujem. Predstavitelia poisťovne počítajú v tomto roku s nárastom zamestnaneckých zmlúv na 53 tisíc, počet zamestnávateľských zmlúv by mal stúpnuť na 400. V minulom roku dosahoval podľa predbežných údajov celkový počet poistencov 13 tis., pričom poisťovňa evidovala zhruba v 280 zamestnávateľských zmlúv. „Napriek sezónnosti poisťovania očakávame nárast počtu zmlúv počas celého roka,“ skonštatoval Medovič. „Kulminačnými bodmi by pritom mal byť máj a jún a obdobie od septembra do novembra,“ dodal. K zvyšovaniu poistenia by mal prispieť najmä spomínaný nový zákon, ktorý vytvoril možnosť poistenia už aj zamestnancom príspevkových a rozpočtových organizácií.

Do konca minulého roka poisťovňa vyplatila dávky vyše 50 klientom. Objem majetku spravovaného DDP Lipa podľa predpokladov dosiahol na konci roka 116,3 mil. Sk, pričom zhodnotenie prostriedkov by malo byť podľa nedávneho vyjadrenia I. Medoviča približne 9 %. Medovič počíta so 7-percentným podielom na trhu, bilančná hodnota poisťovne na konci decembra dosahovala zhruba 133,2 mil. Sk. Poisťovňa zamestnávala v trvalom pracovnom pomere 11 pracovníkov. „S nárastom počtu klientov počítame so zvyšovaním počtu zamestnancov o 20,“ dodal na záver I. Medovič.

DDP Lipa vznikla 20. apríla 1999 a jedným z jej zakladateľov je Vzájomná životná poisťovňa, a.s. Je tak najmladšou zo štyroch doplnkových dôchodkových poisťovní na Slovensku. Svojim klientom poskytuje štandardné produkty doplnkového dôchodkového poistenia, ako doplnkový starobný dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, pozostalostný dôchodok, jednorazové vyrovnanie a odstupné. Poisťovňa v spolupráci so švajčiarskou zaisťovacou spoločnosťou Swiss-Re ponúka poistencovi v prípade invalidity najmenej päťnásobok stavu jeho individuálneho účtu po prvom roku poistenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS