ČLÁNOK
Nové členské krajiny EÚ musia zaistiť rozvoj trhov sporenia
6. augusta 2004

Nové členské krajiny Európskej únie (EÚ) musia zaistiť rozvoj trhov sporenia, aby boli tamojšie domácnosti bohatšie alebo musia prijať makroekonomické opatrenia, ktoré budú tento štrukturálny nedostatok riešiť. Tvrdí to nový prieskum spoločností European Savings Observatory (OEE), Pioneer Investments a Unicredit, ktorý uskutočnili v ôsmich stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách, ktoré vstúpili v máji do EÚ.

Vo východných krajinách rastú rýchlo príjmy a štáty sa v tejto oblasti približujú k bohatším susedom. Správa však poukázala na riziko, že veľká časť týchto peňazí môže skončiť v spotrebe a môže stúpnuť zadlženosť obyvateľov. Tak by sa však mohol prehĺbiť rozdiel medzi úsporami a investíciami, ktorý je v niektorých krajinách už aj v súčasnosti pomerne veľký. Pokiaľ sa nebudú podporovať úspory domácností, budú musieť štáty možno siahnuť po razantnej fiškálnej kontrole, ktorá zvýši vládne úspory.

Taktiež možno budú musieť zvýšiť svoju ekonomickú konkurencieschopnosť, aby pritiahli zahraničné investície, a mohli tak financovať prehlbujúce sa schodky platobnej bilancie. Finančný majetok domácností z novoprijatých krajín dosahuje celkovo 335 mld. eur, teda len 2 % z úrovne v 15 západoeurópskych krajinách EÚ.

Bohatstvo na jedného obyvateľa predstavuje na východe v priemere 1 897 eur, resp. 47 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP) na jedného obyvateľa, ktorý je 3 998 eur. V 15 západných krajinách EÚ je to 42 tis. eur teda 170 % tamojšieho HDP. V nových členských krajinách sa zrýchľuje proces prechodu od tradičných metód sporenia, ku ktorým patria bankové účty, k iným produktom, napríklad podielovým fondom či penzijnému a životnému poisteniu. Ako však prieskum ukázal, málo sa investuje do nového bývania a údržby starších nehnuteľností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS