ČLÁNOK


,

Nová vyjde lacnejšie
11. mája 2003

V case, ked sa mestá a obce, ale aj vyššie územné celky boria s problémami zdravotníckych zariadení, ktoré dostali od štátu, chce mesto Zvolen nemocnicu postavit. Zatial mu pôvodná Nemocnica s poliklinikou (NsP) Zvolen nepatrí, je v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Mesto tarchu prevádzkovania nemocnice zoberie dobrovolne na seba, ale až v novej budove. Poslanci mestského zastupitelstva mali o tom rozhodnút na jesen, prípravy sa však urýchlili natolko, že podla primátora Zvolena Vladimíra Manku sa o tom bude v mestskom parlamente rokovat tento mesiac.

Myšlienku postavit úplne novú budovu nemocnice navrhol jej terajší riaditel Vojtech Žilincan: „Snažili sme sa znížit nákladovost jednotlivých oddelení, ako aj pocet pracovníkov na oddeleniach, ktoré musia byt 24 hodín denne v prevádzke. Dostali sme sa však do bodu, ked sa to už v súcasných podmienkach nedá, kedže okrem iného nám hrozí technický krach budov.“

Oddelenia v panelákoch

Predstavitelia mesta sa zacali zaoberat výstavbou nemocnice asi pred pol rokom. Dôvody, preco o nej uvažujú, vysvetluje zvolenský primátor takto: „Súcasná ekonomika nemocnice vo Zvolene, tak ako aj iných nemocníc na Slovensku, je relatívne zlá. Ak by to pokracovalo takto dalej, hrozí kolaps zdravotníctva. Nám by to mohlo byt jedno, ale nechceme, aby to skoncilo zle. Chceme, aby vo Zvolene bola seriózna starostlivost o obcanov. Preto sme pripravili ekonomické prepocty, z ktorých je zrejmé, že by sa dalo ušetrit až 50 percent nákladov, ale aj pracovná sila.“

V samotnom projekte novej nemocnice by sa malo pocítat aj s využitím jej terajšieho areálu. Ambulancie neštátnych lekárov, ktorých je v casti polikliniky okolo 80 percent, tu zostanú. Zvyšné budovy by sa mali využit na rôzne sociálne zariadenia, domovy, zariadenia hospicového typu, o com mesto už rokuje s predstavitelmi cirkvi. „Nejdeme do hazardu, ak však zistíte, že prevádzka novej nemocnice by mohla byt mesacne až o 12 miliónov lacnejšia, je to rozhodujúce císlo,“ dodal V. Manka. Len jediný pavilón z tých, ktoré tvoria pôvodnú zvolenskú nemocnicu, momentálne splna európsky štandard. Jednotlivé budovy nemocnice sú od seba stavebne

oddelené, co spôsobuje vela komplikácií, ako aj únik tepla z rozvodov. Pacienti i personál sa musia presúvat medzi pavilónmi, pretože tie nie sú prepojené ani spojovacími chodbami.

Terajšie plúcne oddelenie a psychiatrické oddelenie sú umiestnené v budove, ktorá bola panelákom, oddelenia krcné, nosné a ušné sú zas v bývalej hospodárskej budove. Podla primátora najhoršie je na tom interné oddelenie. Sídli v nemocnicnom pavilóne, ktorý stojí od roku 1942, a odvtedy sa tu nerobila žiadna rekonštrukcia.

Na základnú obnovu nemocnice by bolo treba okolo 30 až 40 miliónov korún, reálnejší odhad je 100 miliónov korún. Opravit strechy, okná, podlahy treba aj v administratívnej budove, v dielnach i garážach. Ani detské oddelenie, ktoré bolo vybudované pred niekolkými rokmi, nemá lacnejšiu ekonomickú prevádzku, pretože je stavebne zle navrhnuté. Rozvody medzi jednotlivými budovami majú velké straty, nedá sa hovorit o regulácii ani tepelnej izolácii budov terajšej nemocnice.

Na okraji Zvolena, v smere na Banskú Bystricu, existujú mestské pozemky, na ktorých by mal vyrást monoblok novej nemocnice. Štúdia, ako bude vyzerat, už existuje. V niektorých castiach ide o pätpodlažnú budovu spojenú spolocným prízemím, v ktorom by sa mala nachádzat aj kongresová sála. Lôžková cast by mala mat kapacitu okolo 350 lôžok, o 70 menej ako v terajšom zariadení. Pocíta sa aj s castou pre jednodnovú chirurgiu, preventívnym diagnostickým centrom, kde by sa mohli rozvinút budúce komercné aktivity nemocnice. Tu by mali byt izby hotelového typu, kde by pacient mohol pobudnút aj dlhšie – ak si zaplatí.

Základným zámerom objednávatelov i projektantov je co najviac centralizovat služby, nielen rozvody médií. Centralizované by mali byt laboratóriá, operacné sály, jednotka intenzívnej starostlivosti. Tým sa podarí vytvorit spolocné nákladové strediská pre chirurgické odbory, interné odbory, gynekológiu a pôrodnícke oddelenie.

V projekte sa neuvažuje o iných výkonoch ako v terajšom zariadení, ani o tom, že by do nemocnice chodili pacienti zo širšieho okolia než doteraz. Oboje by však nová nemocnica mala docielit. „Chceme robit štandardnú medicínu v lepších a dôstojnejších podmienkach a ovela efektívnejšie,“ dodal V. Žilincan, riaditel NsP Zvolen. V ekonomických prepoctoch sa zatial nepocíta ani s možnostou, že by svoje zdravotnícke služby nová nemocnica poskytovala aj pre približne dvetisíc vojakov NATO, ktorí by mohli príst na leteckú základnu v nedalekom Sliaci po vstupe Slovenska do tohto zoskupenia.

Minister nie je proti

V novovzniknutej akciovej spolocnosti pre výstavbu a prevádzkovanie novej nemocnice by chcelo byt mesto jediným vlastníkom. Docasne by tam podla primátora V. Manku mohli byt aj iní partneri, ale len ako garancia, kým sa nesplatia úvery.

„Už rokujeme so zástupcami jednotlivých spolocností o dodávkach technológií, s bankami a s inými financnými partnermi o môžnostiach prefinancovania, aby sme získali presnú financnú analýzu. Odhady na výstavbu sú okolo 600 miliónov korún, pricom na samotnú budovu zhruba 250 miliónov korún. Mesto by do novej akciovej spolocnosti vstúpilo s pozemkom, ktorý je 37-tisíc štvorcových metrov,“ dodal. Predpokladá, že Zvolen nebude musiet rucit celým svojím majetkom, len niektorou jeho castou, najmä nemocnicou. Práve tá by mala úvery na výstavbu a technológie aj splácat.

Na okraji Zvolena by mala nemocnica zacat svoju cinnost v roku 2006 a už o pät rokov neskôr by podla riaditela nemocnice V. Žilincana mala byt zisková. Mini-ster Rudolf Zajac v diskusii o tejto téme dal predstavitelom mesta na zváženie aj možnost odpredaja niektorých budov starej nemocnice s tým, že to by za to získali prostriedky na rekonštrukciu budov nemocnice, ktoré zostanú.

„Vzhladom na to, že financné prostriedky na jej vý-stavbu nejdú z rezortných penazí, nemáme pripomienky,“ také je stanovisko ministerstva zdravotníctva. V case, ked by mala nová nemocnica fungovat, bude u nás podla zámerov Ministerstva zdravotníctva SR sledovat kvalitu a vhodnost poskytovaných zdravotníckych služieb už Úrad pre dohlad nad zdravotníckou starostlivostou. Zákon, podla ktorého by sa mal konštituovat, je momentálne v medzirezortnom pripomienkovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS