ČLÁNOK
Nová vláda by mala podľa PAS znížiť dane aj odvody
11. októbra 2002

Nová vláda by mala presadiť zosúladenie daňových príjmov a výdavkov verejného sektora, aby sa nevytvárali deficity a nezvyšovalo verejné zadlženie. Na zosúlaďovanie príjmov a výdavkov by pritom nemala použiť zvyšovanie daní, ktoré vyvolá vysokú nezamestnanosť a pokles alebo spomalenie rastu životnej úrovne. Mala by skôr znížiť dane a odvody, čo zníži cenu práce a zvýši zamestnanosť. Vyplýva to z najnovšej analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) o verejných financiách.

Na preklenutie krátkodobého výpadku v príjmoch v dôsledku systematického redukovania daní a odvodov by nový kabinet mohol na základe programu, ktorý by zabezpečil trvácnu stabilitu verejných financií, získať zo zahraničia dlhodobé zdroje pri nízkych nákladoch. Na financovanie takéhoto dočasného výpadku by boli ešte vhodnejšie výnosy z privatizácie štátneho majetku.

Nová vláda by sa mala zamerať aj na znižovanie verejných výdavkov, najmä na zefektívnenie sociálneho systému a vytvorenie nového systému sociálnej pomoci, zoštíhlenie štátnej správy a zníženie dotácií do poľnohospodárstva, dopravy a bytovej výstavby. Jej dôležitou úlohou pritom bude aj vykonanie kľúčových reforiem v sociálnom systéme, školstve a zdravotníctve.

Miernejšie všeobecné zdaňovanie, nižšie nároky na verejné výdavky, dlhodobá garancia vyrovnanosti verejných rozpočtov a snaha o vyššiu efektívnosť spotrebúvaných verejných zdrojov vyvolajú podľa aliancie rast domácich investícií a prílev kapitálu zo zahraničia.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Aliancia združuje podniky, ktoré ročne dosahujú tržby zhruba 130 mld. Sk a zamestnávajú 40 tis. pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS