ČLÁNOK
Nová metodika prepočtu HDP a jeho agregátov
5. apríla 2008

Nová metodika prepočtu HDP a jeho agregátov
Tejto problematike sa bude venovať sumarizačno-replikačný seminár, ktorý sa uskutoční 10. apríla
 
 
Začiatkom roku 2008 inicioval štatistický úrad SR seminár k novej metodike prepočtu ekonomických agregátov vychádzajúc z Nariadenia č. 98/715. Potreba zohľadnenia štrukturálnych zmien v ekonomike za sledované obdobie vyústila ku konštrukcii dlhodobých kvartálnych i ročných cenových a objemových indexov ako súčin krátkodobých indexov s rôznymi ale aktuálnejšími váhami.
Zásadným rozdielom oproti predchádzajúcim prepočtom je chápanie bázického (základného) roku ako roku predchádzajúceho, čo indikuje zmenu obdobia, z ktorého sú prevzaté váhy indexov. S novým prepočtom sa stretneme aj s novou terminológiou ako je „Referenčné obdobie“. Tento pojem zahŕňa obdobie, ku ktorému sa viaže začiatok rady reťazenia. Nevýhodou súčasnej metodiky prepočtu je neaditivita, čo znamená, že agregát prepočítaný k referenčnému roku pomocou reťazených indexov sa nerovná súčtu svojich komponentov.
 
Bližšie informácie budú poskytnuté na sumarizačno – replikačnom[1] seminári, na ktorý si Vás dovoľujeme pozvať.
 
Seminár sa uskutoční dňa 10. apríla o 10,00 hodine v priestoroch SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava


[1] Zdroj použitých materiálov pochádza zo semináru uskutočneného dňa 18.1.2008 pripravené kolektívom Makrodát a štvrťročných účtov ŠÚ SR

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS