ČLÁNOK
“ „“Nová majetková kultúra““
21. januára 2001

Počet majiteľov cenných papierov v Nemecku prudko vzrástol aj počas uplynulého roka – svedčia o tom najnovšie údaje, ktoré publikoval German Share Institute (GSI) so sídlom vo Frankfurte. Ku koncu roka 2000 12,3 milióna Nemcov vlastnilo cenné papiere, čo predstavuje až 19,3% populácie v dospelom veku. Ide o 50%-ný nárast v porovnaní s rokom 1999 a vyše 200%-né zvýšenie počtu fyzických osôb z radov nemeckého obyvateľstva, ktoré vlastnia cenné papiere.

V Nemecku sa skrátka zakoreňuje niečo, čo sa definuje ako „nová majetková kultúra“… Vysoké a dlhodobé zhodnotenie cenných papierov sa tak v čoraz väčšom meradle stáva ideálnym inštrumentom na zabezpečenie doplnkového príjmu v dôchodkovom veku.

Dôležitý je aj ďalší záver GSI – objem priamych investícií do akcií rástol od júna do decembra 2000 iba mierne, no počet tých, ktorí investovali prostredníctvom fondov, sa v tom istom období zvýšil o 10%, čo predstavuje 8,7 milióna ľudí a vykazuje až dvojnásobný nárast v porovnaní s koncom roka 1999.

K tomuto stavu došlo napriek tomu, že burzy cenných papierov vôbec nehodnotili uplynulý rok ako úspešný. Neuer Markt, frankfurtská burza s vysokorastovými, no i viac riskantnejšími cennými papiermi a jej index Nemax-50 poklesol o viac ako 60%, hoci ešte v marci 2000 dosiahol tento index historické maximum. Index „bezpečných cenných papierov“ – DAX-30 poklesol počas uplynulého roka o 7,5%. O to viac sa preferujú investičné fondy, ktoré sú základom už spomínanej novej majetkovej kultúry v Nemecku.

Jeho obyvatelia ešte v nedávnej minulosti dávali jednoznačnú prednosť inštrumentom s pevne stanoveným výnosom, no tento stav sa začal prudko meniť po čiastočnej privatizácii Deutsche Telekom v roku 1997.

Odvtedy je investovanie do akcií a fondov v Nemecku čoraz populárnejšie a výraznejšie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS